Medveđa Vesti

SKGO : Održan četvrti sastanak Mreže za romska pitanja

Stalna konferencija gradova i opština održala je četvrti sastanak Mreže za romska pitanja SKGO, u okviru koje je diskutovano o temi „Zdravstvene medijatorke – podrška lokalnim samoupravama“. Ovom sastanku prisustvovao je i predsednik opštine Medveđa dr Nebojša Arsić.

„Cilj ovog projekta je da se poveća nivo informisanosti romske populacije o tome šta im je dostupno u zdravstvenom sistemu, kao i podizanje svesti o neophodnosti brige za svoje zdravlje“ – poručila  je pomoćnica ministra u Sektoru za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu u Ministartvu zdravlja Vesna Knjeginjić.

U 59 opština, zaposleno je 75 medijatorki u zdravstvu. U narednom trogodišnjem periodu biće opredeljena dodatna sredstva za zapošljavanje medijatorki, na osnovu analize o potrebama koja će biti sprovedena od strane nadležnih tela Vlade, a u cilju unapređenja pristupaovim uslugama od strane korisnika.

Ovaj proces će započeti u narednih šest meseci a realne procene su da će ova radna mesta biti sistematizovana i uvedena u nacionalni okvir kvalifikacija čim bude utvrđen registar kvalifikacija i postupci registracije kvalifikacija. Takođe, biće izrađeni moduli za formalno obrazovanje, nomenklatura zanimanja i biće realizovano zapošljavanje zdravstvenih medijatorki, kao zdravstvenih saradnika u domovima zdravlja.

Na ovom sastanku rečeno je da će Ministarstvo unutrašnjih poslova i Miistarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja sa posebnom pažnjom pratiti ostvarivanje prava na prijavu prebivališta na adresi Centra za socijalni rad, lica koja ni po kom drugom osnovu ne mogu prijaviti prebivalište.

U pružanju socijalnih i zdravstvenih usluga, posebni napori biće uloženi od strane Ministarstva zdravlja, da podignu svest lokalnih vlasti o tom pitanju, kako bi se omogućio potpuni pristup socijalnim i zdravstvenim uslugama, spreči diskriminacija, kao i da se obezbedi dosledna primena relevantnog zakonodavstva, rečeno je na četvrtom sastanku SKGO-a.

(ICJ)