Društvo Vesti

Sprečavanje izdvajanja dece iz porodica kroz jačanje kapaciteta roditelja

Prema podacima Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, u Srbiji je u toku 2017. godine izdvojeno preko 900 dece iz njihovih bioloških porodica. Mnogobrojni su razlozi zbog kojih roditelji, u nekom trenutku života, nisu u mogućnosti da brinu o svojim mališanima. Kako ne bi došlo do razdvajanja porodica, jedna od mera prevencije jeste i njihovo osnaživanje. Fondacija SOS Dečija sela Srbija jedna je od retkih organizacija u našoj zemlji koja ima program jačanja porodica u riziku.
Nekada porodice, koje su u teškoj situaciji ili krizi, ne mogu na adekvatan način da brinu o svojoj deci. U takvim porodicama, koje su prepoznate kao rizične, SOS Dečija sela Srbija rade sa roditeljima na jačanju njihovih kapaciteta za brigu o deci i poboljšanju kvaliteta njihovog života.
„Od 2014. godine naša organizacija pomaže i porodicama u riziku od izdvajanja dece kroz programe „Jačanje porodica“. Programi se realizuju u saradnji sa Centrima za socijalni rad, centrima za porodični smeštaj i usvojenje, lokalnim organizacijama i institucijama. Prodicama u riziku, na koje nas upućuju lokalni partneri, pružamo edukativnu, savetodavnu, psiho-socijalnu i materijalnu podršku, i to na tri lokacije – u Beogradu, Nišu i Obrenovcu. Ono što čini osnovu našeg rada je individualni pristup, stalni terenski rad sa porodicama, kućne posete i rad sa socijalnom mrežom koja treba da pomogne porodici i fokus na snage porodice a ne na probleme, uz akativno učešće svih njenih članova. Od početka ovog programa do danas, osnažili smo više od 600 porodica, od kojih je 65% samoodrživo po izlasku iz programa. Napredak osnaženih porodica nastavljamo periodično da pratimo i nakon formalnog završetka rada sa njima,“ izjavila je Vesna Mraković-Jokanović, nacionalna direktorka SOS Dečijih sela Srbija.
U želji da podignu svest javnosti o značaju odrastanja deteta u sigurnom porodičnom okruženju ispunjenom ljubavlju, SOS Dečija sela Srbija su i ove godine obeležila Međunarodni dan porodice. Različite aktivnosti za decu i roditelje bile su organizovane na nekoliko lokacija na kojima ova organizacija sprovodi svoje programe: na gradskom trgu u Obrenovcu,  prolaznici su bili u prilici da zajedno sa animatorima učestvuju u zanimljivim igrama; u Nišu su organizovane kreativno-rekreativne radionice, u saradnji sa predškolskom ustanovom „Palčić“, u kojima su roditelji učili decu igrama iz svog detinjstva (školice, preskakanje lastiša, društvene igre i dr); u SOS Dečijem selu u Kraljevu, organizovano je druženje SOS porodica sa hraniteljskim porodicama iz ovog grada uz zabavno-sportske aktivnosti; za decu koja borave u 8 izbegličkih kampova organizovane su kreativne radionice.
SOS Dečija sela Srbija članica su Međunarodne organizacije SOS Dečija sela koja postoji skoro 70 godina i pomaže oko 1.200.000 ljudi u 135 zemalja. U Srbiji, organizacija već 14 godina radi na unapređenju kvaliteta života dece i mladih bez roditeljskog staranja, osnaživanju porodica u riziku, ekonomskom osamostaljivanju mladih iz ranjivih grupa, kao i pružanju pomoći u urgentnim situacijama lokalnom stanovništvu i izbeglicama kroz različite vidove podrške.