Srbija Vesti

Srbija pokazala visok stepen humanosti i odgovornosti prema migrantima

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije saopštio je povodom Međunarodnog dana migranata 18. decembra, da ga dočekuje sa više od 5.500 smeštenih migranata u stalnim i prihvatno-tranzitnim centrima.

Komesarijat za izbeglice i migracije podseća da je od početka migrantske krize, sredinom prošle godine, preko teritorije naše države prošlo više od 900.000 migranata.

I danas, kao mnogo puta do sada, Komesarijat za izbeglice i migracije izražava zabrinutost, jer se migrantskoj krizi ne nazire kraj, migrantska ruta je samo uslovno zatvorena, a čini se da je Evropa dalje od jedinstvenog odgovora nego na početku krize.

I nakon 580 dana od početka migrantske krize, Srbija ulaže maksimalne napore da zbrine migrante dok borave na njenoj teritoriji, istovremeno vodeći računa o bezbednosti i interesima svojih građana.

Komesarijat za izbeglice i migracije sa velikom zabrinutošću čeka narednu godinu, jer su obezbeđena sredstva nedovoljna za pokrivanje najelementarnijih potreba migranata, ali se nada da će međunarodna zajednica razumeti i podržati Srbiju u naporima da migrantima pruži sve što im pripada u skladu sa međunarodnim standardima.

Takođe, Komesarijat za izbeglice i migracije i ovom prilikom podseća da migranti koji borave na teritoriji naše zemlje ne žele ovde i da ostanu, što situaciju dodatno otežava, posebno imajući u vidu da su granice zemalja Evropske unije za njih zatvorene.

Srbija je pokazala visok stepen odgovornosti i humanosti i svoj zadatak ispunila, a tako će postupati i dalje.

Svi migranti koji su prošli preko naše teritorije urgentno su zbrinuti, oni koji trenutno borave, ukoliko žele, imaju smeštaj i sve što im po standardima pripada, sprečen je veliki broj ilegalnih ulazaka, a uspešno se suzbija i krijumčarenje ljudima.

Republika Srbija ima jasno definisanu politiku i ne može da dozvoli da bude pasivni posmatrač porasta broja migranata zbog nemogućnosti da nastave put ka zemljama Evropske unije.

Srbija će imati aktivnu ulogu u rešavanju ovog pitanja, uz insistiranje da budemo deo jedinstvenog evropskog rešenja, posebno kad je reč o readmisiji migranata u zemlje porekla.

Komesarijat za izbeglice i migracije se zahvaljuje se na podršci, pre svih Evropskoj uniji i bilateralnim donatorima, implement partnerima, nevladinom sektoru, kao i onima koji su prepoznali potrebe i pomogli lokalnim zajednicama najviše pogođenim migrantskom krizom.

Na Međunarodni dan migranata, Komesarijat za izbeglice i migracije podseća i da Republika Srbije i dalje zbrinjava veliki broj izbeglica iz bivših SFRJ republika, interno raseljena lica, povratnike po sporazumu o readmisiji i druge ranjive kategorije migranata.

Usled raspada bivše SFRJ i konflikata koji su usledili devedesetih godina prošlog veka, došlo je do toga da u Srbiji potraži utočište više od 800.000 izbeglica iz bivših republika i interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije.

Danas u Republici Srbiji evidentirano je 203.140 interno raseljenih lica, a ukupan broj lica sa izbegličkim statusom je 29.457 (20.334 iz Hrvatske i 9.080 iz Bosne i Hercegovine), navodi se u saopštenju.