Bujanovac Jug Srbije Medveđa Preševo Vesti

Stanković: „Na provokacije, laž i manipilacije nemamo pravo da reagujemo“

„U više navrata govorio sam na temu eventualnog pripajanja opština Preševo, Bujanovac i Medveđa teritoriji Kosova i Metohije i izneo mišljenje koje se temelji na osnovu jedinstvenog stava državnih organa i uveravanja predstavnika međunarodne zajednice, koji se bave ovim pitanjem, da su te tri opštine bile, jesu i ostaće sastavi deo teritorije Republike Srbije“, rekao je Zoran Stanković, predsednik Koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa.


Koordinaciono telo ima ulogu i obavezu da koordinaiše rad između lokalne samouprave i Vlade Republike Srbije i drugih državnih organa, objasnio je Stanković i rekao da to Vladino telo nema izvršnu nadležnost koja podrazumeva sankcionisanje nezakonitih i drugih ponašanja.

Stanković je istakao i da se zalaže se da se zakoni u Republici Srbiji poštuju kao i da se u slučajevima njihovog narušavanja reaguje na zakonom propisan način. Poštovanje zakona ove zemlje je obaveza svih njenih građana i ne može se tumačiti kao pritisak i narušavanje prava bilo koje ličnosti bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost.

„Ukoliko nadležni državni organi procene da je nekim postupkom učinjena povreda zakona, kao što se u javnosti smatra organizovanje manifestacije „Dani kapetana Lešija“ u Bujanovcu, uslediće reakcija na zakonom propisan način. Tačno je da postoji nesklad između izjava pojedinih albanskih lidera i njihovog poštovanja zakona Republike Srbije. Loklani albanski lideri u svakodnevnom radu poštuju zakone naše zemlje i zajedno sa nama rade u korist građana tih opština. Napominjem, da im je javno rečeno od strane Edi Rame, premijera Albanije (2014. godine), predsednika Republike Albanije, Bujara Nišanija i Ilira Mete prilikom postete tim opštinama (2017.godine), da sve svoje probleme kao građani naše zemlje rešavaju u okvirima organa Republike Srbije. Pozivanje na prošlost koju ne dele svi građani ovih opština nije put u budućnost koju želimo da gradimo zajedno,“ istakao je predsednik Koordinacionog tela.

Na provokacije, laž i manipilacije nemamo pravo da reagujemo uvažavajući interese građana Republike Srbije, koji nas obavezuju na odgovorno, profesionalno i civilizovano ponašanje, zaključio je Stanković.

 

(Saopštenje za javnost Koordinacionog tela)