Bujanovac Vesti

Stanković: Poseban izveštaj o službenoj upotrebi albanskog jezika i pisma zaštinika građana, veoma značajan dokument

Bujanovac – U amfiteatru Odeljenja Ekonomskog fakulteta iz Subotice u Bujanovcu predstavljen je Poseban izveštaj zaštinika građana o službenoj upotrebi albanskog jezika i pisma.

U uvodnom izlaganju ovog skupa, prisutnima su se obratili zaštinik građana Republike Srbije, Zoran Pašalić, šef Misije OEBS u Srbiji, Andrea Orizio, predsednik opštine Bujanovac, Šaip Kamberi i predsednik Koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, Zoran Stanković.
Obraćajući se prisutnima, predsednik Koordinacionog tela pozdravio je inicijativu za izradu Posebnog izveštaja o službenoj upotrebi albanskog jezika i pisma i istakao da je izveštaj konktertan i odličan instrument za lokalne samouprave, državne organe i Vladu Republike Srbije.

„Zahvaljujem se zaštitniku građana što izveštaj predstavlja u Bujanovcu, kao i Misiji OEBS na posredovanju u izradi ovog veoma značajnog dokumenta. Koordinaciono telo u potpunosti poštuje Ustavne i zakonske odredbe koje se odnose na službenu upotrebu jezika i pisma. Imajući u vidu važnost navedenog, Koordinaciono telo je finansiralo prevode niza krovnih zakona na albanski jezik da bi pripadnici albanske nacionalne manjine mogli da se informišu o svojim pravima i obavezama“, rekao je Stanković.

On je naglasio da je Koordinaciono telo od zaštitnika građana dobilo četiri preporuke, a da se druga među njima odnosi na aktivnosti koje će uslediti i u kojima će Nacionali savet Albanaca biti aktivno uključen.

„Druga preporuka se odnosi na izradu jedne vrste kataloga sa albanskim imenima i prezimenima, koji bi bio od pomoći matičarima prilikom upisa u knjige rođenih. U tom smislu, Koordinaciono telo će, u koordinaciji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, a uz podršku Nacionalnog saveta Albanaca i uz posredovanje Misije OEBS u Srbiji, pristupiti izradi kataloga u realnom vremenskom roku“, zaključio je Stanković.

 

Izvor:Koordinaciono telo