Društvo Vesti

Starim studentima još godinu dana da završe fakultet

Stari studenti dobiće još godinu dana da završe studije, predviđeno je izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju koje je usvojio skupštinski Odbor za obrazovanje.

Ministar prosvete Mladen Šarčević rekao je da stari studenti dobijaju još godinu dana da završe studije, ali da nema zakonskog osnova da se rok za završetak studija produži i prvoj generaciji „bolonjaca“.

„Poslaću preporuku svim fakultetima da im ne naplate reupis i na taj način da im oni produže rok. To sam uradio i pre dve godine i tada je preporuku poslušalo 70 odsto fakulteta, a da nisu poslušali samo oni kojima je novac najvažniji“, rekao je ministar.

Poslanica DS Aleksandra Jerkov rekla je da će ta stranka uložiti amandman da se izbrišu bilo kakvi rokovi za završetak studija starih studenata i da to pravo traje sve dok ne završe studije.

„Mislim da nema smisla da se sastajemo svakog septembra i pričamo o prudužetku roka“, rekla je Jerkov.

Poslanik Srpske napredne stranke Marko Atlagić kaže da je na početku bilo 24.000 starih studenata, da je zatim taj broj sveden na 12.000, a da ih je sada oko 6.000.

„Mislim da će taj broj za godinu dana biti sveden na minimum, rekao je Atlagić i dodao da se zalaže da se starim studentima godinu po godinu produžava rok za završetak školovanja. Da rok bude ograničen na godinu dana kako bi ih motivisali da rade.

Izmenama zakona predviđeno je i da se priznaju osporeni doktorati stečeni na fakultetima koji u momentu izdavanja diploma nisu imali dozvolu za izvodenje magistarskih, odnosno doktorskih studija.

Komisije za akreditaciju (KAPK) je osporila 103 diplome stečene na 22 privatna fakulteta, ali se pretpostavlja da je takvih diploma mnogo više.

Ministar je rekao da je priznavanje diploma jedini način da se izbegnu brojne tužbe koje bi usledile.

Šarčević kaže da je izmenama Zakona o visokom obrazovanju još predviđeno da su ustanove odgovorne ukoliko upišu studenta na, recimo, doktorske studije a da nije završio prethodni nivo studija.

RTS