Srbija Vesti

Stefanović: "Država je usvajanjem Zakona poslala jasnu poruku da nasilje neće tolerisati"

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović poručio je da će država insistirati na doslednoj primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i da je spremna da se uhvati u koštac sa ovim zlom i pobedi ga.

Stefanović je na konferenciji „Isključi nasilje“, rekao da je taj zakon samo početak, a da će „kraj biti kada ljudi shvate da nema opravdanja i da niko neće da vas pomiluje ako zlostavljate nekog, tučete ili maltretirate, ili sprovodite nasilje nad članovima porodice“.

„Niko nije imun i ne može da očekuje da se neko drugi seti i da će se problem rešiti sam od sebe“, rekao je Stefanović i poručio da je država spremna da se uhvati u koštac sa ovim zlom i da ga pobedimo ma koliko otpora i problema bilo.

Ministar policije je izneo podatak da je u poslednjih šest godina policija podnela više od 28.000 krivičnih prijava zbog nasilja u porodici i da je evidentirano skoro 30.000 žrtava, od kojih su većina žene.

„Samo u poslednje četiri godine ubijene su 262 osobe, od toga 172 žene“, upozorio je Stefanović i poručio da nas ovi poražavajući podaci obavezuju da se još odlučnije suprostavimo porodičnom nasilju i da ohrabrimo žrtve da nasilnike prijave.

Prema njegovim rečima, u prethodne dve godine država je donekle uspela da se odupre nasilju i poveća poverenje žrtava u institucije sistema.

„Zbog hrabrosti i odvažnosti žena koje su spremne da se odupru torturi, ali i zbog toga što smo kao društvo odabrali put da kažemo NE i da se odupremo nasilju broj prijava je značajno povećan, što ukazuje na povećanje poverenja u institucije sistema, povećanje poverenja žrtava u to da postoji neko ko može da im pomogne“, rekao je Stefanović.

Ministar je izrazio uverenje da će Zakon o sprečavanju nasilja u porodici doprineti smanjenju porodičnog nasilja.

„Ubuduće ćemo nasilnike udaljavati iz kuće i to ne samo one koji su počinili krivično delo, već i u slučajevima kada postoji rizik od nekog oblika nasilja. Policija će imati daleko veća ovlašćenja koja će nam omogućiti da nasilniku odmah po proceni rizika izreknemo hitnu meru udaljenja iz stana i zabranu komunikacije i prilaska žrtvi“, precizirao je Stefanović.

Ukazavši da je Ministarstvo unutrašnjih poslova već ranije prepoznalo značaj borbe protiv porodičnog nasilja, Stefanović je naveo da je formirano posebno odeljenje pri Upravi kriminalističke policije koje se bavi ovim problemom, da je više od 2.000 policajaca prošlo obuku i da će se edukacija nastaviti.

„Hoćemo da ogroman broj policijskih službenika bude obučen, da procenjujući rizik donose pravičnu odluku i zaštite svaku žrtvu“ rekao je Stefanović.

Nasilje u porodici, kako je rekao, nije problem jedne, dve ili tri institucije, već je to stvar čitavog društva kako bi se efikasno zaštitila žrtva.

„Država je usvajanjem Zakona poslala jasnu poruku da nasilje neće tolerisati“ podvukao je Stefanović i dodao da svi članovi porodice, komšije, prijatelji moraju biti svesni potrebe da se uključe u borbu protiv nasilja u porodici.

„Ovaj problem je zajednički bez obzira što se nekada dešava sa druge strane zida. Zato ćemo svi morati da se uključimo“, zaključio je ministar policije.

Ministarka pravde Nela Kuburović istakla je da Srbija konačno ima moderno zakonodavstvo koje reguliše borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, čiji je cilj zaštita žrtava i prevencija nasilja.

Kuburović je podsetila da je juče usvojen Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, kao i izmene Krivičnog zakonika, te da je prvi put zakonodavstvo usaglašeno sa međunarodnim konvencijama i međunarodnim standardima, a da pre svega uvodi novi sistem zaštite i prevencije.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin nalasio je da nema razumljivog i prihvatljivog nasilja i da je prvi put, država izašla sa zaokruženim, organizovanim odgovorom na nasilje, kao i sa prevencijom.

„Zakon o sprečavanju nasilja u porodici deluje preventivno, počinilac nasilja zna šta ga čeka ukoliko uradi nedozvoljenu radnju, zna da neće proći nekažnjeno i da za njegovo ponašanje neće biti opravdanja“, rekao je Vulin.

Republički javni tužilac Zagorka Dolovac navela je da je nasilje u porodici krivično delo pred kojim se ne smeju zatvarati oči.

„Pozdravljamo unapređenje normativnog okvira i njegovo usaglašavanje sa međunarodnim standardima, kao i napore vlade koji su se u tome smeru desili i što su usvojeni zakoni koji su bili u skupštinskoj proceduri“, rekla je Dolovac.

Konferenciju „Isključi nasilje“ organizovali su Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pravde i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.