Svi treba da znamo

Sumiranje projekta “Svi treba da znamo – Zaštita dece od zloupotreba na internetu”

Pored tekstova opšteg i pojmovnog karaktera, obrađene su i teme koje su veoma aktuelne i u svetskim razmerama a tiču se uticaja novih tehnologija na maloletnike, kao što su: FOMO, lažne vesti, zavisnost od interneta, digitalno roditeljstvo i poseban akcenat i znatan deo tema o sajber/digitalnom nasilju. U mnogim veoma bitnim temama bili smo rodonačelnici u našoj zemlji.

Tokom realizacije projekta „Zaštita dece od zloupotreba na internetu“, kontaktirali smo osnovne i srednje škole, Centre za socijalni rad, Domove zdravlja, policijske stanice i brojne psihologe, pedagoge i aktiviste iz Srbije i regiona.

Škole

Iako je naš fokus bio na područje opština Medveđa, trudili smo se da uključimo i ostale značajne škole iz Leskovca, Lebana, Grdelice, Vučja, Vlasotinca, kako bi dobili što potpuniju sliku stanja u školama u Jablaničkog okruga. Iz istog razloga smo postavili iste kriterijume na osnovu kojih smo formirali intervju-anketu baziranu na pet istih pitanja i dodatna u skladu sa dodatnim okolnostima. Zloupotreba dece na internetu, njihova zaštita i prevencija, iskustva škola, bili su u centru naše intervju/ankete. Kontaktirano je  preko 20 osnovnih i srednjih školaškola i ako stavimo po strani naša stalna podsećanja (lični kontakt, emailom, telefonom), krajnji odaziv je zadovoljavajučih 70%. Začuđuje i zabrinjava nezainteresovanost dve vodeće gimnazije iz Jablaničkog okruga da se odazovu našem pozivu (imajući u vidu da je u tom trenutku u medijima bila veoma aktuelna tema vršnjačkog nasilja u školama u Srbiji). U preostalom procentu spada neozbiljnost škola da u roku od tri meseca vrati popunjenu anketu, kao i nedostatak tehničke infrastrukture, pa tako u sklopu projekta kontaktirali smo sve osnovne škole iz okoline Medveđe. Da bi ovo naše istraživanje imalo smisla, podrazumeva se da su mesta u kojim se nalaze škole pokrivena internetom. Prvi odgovori direktora škola bili su upravo pritužba na stanja u kojima se te škole nalaze, a zatim na slabu pokrivenost i nestalnost ili loš signal mreže. A s’obzirom da neke od njih nemaju ni sanitarni čvor, novo doba koje uveliko kuca na vrata i koje donosi nove izazove i probleme neće morati da sačeka neka bolja vremena ili neke druge prioritete. Iz daljih razgovora može se zaključiti da do sada kod učenika koji koriste internet (takav/kakav) nije bilo slučajeva zloupotreba bilo koje vrste. Svako dete će pre ili kasnije biti u kontaktu sa tehnologijom koja će u bližoj budućnosti biti sveprisutna u našim životima. Kako će se škole koje nisu rešile probleme od pre pola veka sudariti sa novim koji nailaze ostaje veliki izazov školstvu.

Zdravstvo

Prema podacima zdravstvenih ustanova u Leskovcu i Medvedji registrovanih slučajeva koji bi za posledicu direktne zloupotrebe dece imali medicunsku intervenciju i pomoć nije bilo.

Marijana Petrović, psiholog u Opštoj bolnici u Leskovcu u saradnji sa načelnicom službe za psihijatriju obavestila nas je da u službi bolnice do sada nisu imali registrovane pacijente sa problematikom na kojoj radimo. „U sklopu nekih poremećaja ponašanja sa kojima smo imali dijagnostikovane pacijente samo se u retkim slučajevima kod nekih pojavljivao ovakav problem (i to najčešće saopštavan od strane članova porodice) ali se nismo konkretno sa tim susretali.“  U ove slučajeve nije razmatrano vršnjačko nasilje.

Policija

Nakon dobijanja saglasnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, razgovarali smo sa potparolom PU Leskovac, Bobanom Zdravkovićem, koji nas je obavestio da u Leskovcu i policijskim stanicama koje su pod njihovom nadležnočću nije bilo prijavljenih slučajeva zlostavljanja putem interneta, ali da je „tamna brojka izvršenja ovog krivičnog dela velika, iz tog razloga što deca ne prijavljuju bilo kakav vid zlostavljanja na internetu, odnosno bilo kog oblika digitalnog nasilja“. Dogovorena je i dalja saradnja sa predstavnicima MUP-a po ovom pitanju.

Podrška

Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) prepoznala je značaj i važnost našeg projekta pa smo bili pozvani i krajem novembra meseca prisustvovali velikoj regionalnoj konferenciji u Podgorici o zaštiti dece i njihovoj bezbednosti na internetu. Tom prilikom predstavili smo i rezultate do kojih smo došli tokom realizacije ovog projekta. Podrška Oebsa našem projektu  potvrđuje da je tema kojom se bavimo danas izuzetno važna i daje nam podstrek da se mora nastaviti sa daljim izveštavanjem o ovom problemu i novim koje nam donosi savremeno doba.

Zaključak

Na osnovu prikupljenih anketa, intervjua i razgovora koja smo uradili u toku četvoromesečnog kontinualnog rada, možemo zaključiti da su škole, ustanove i pojedinci svesni opasnosti koje nekritička upotreba tehnologije može doneti. Pristupi prevenciji i zaštiti dece, iako imaju prostora za unapređenje, ne zaostaju mnogo od svetskih pristupa i preporuka.