Bojnik Crna Trava Jablanički okrug Jug Srbije Lebane Leskovac Medveđa Srbija Vesti

Suzbijanje larvi komaraca u svim opštinama Jablaničog okruga

Preduzeće SANIT M&M iz Niša, Rajićeva 1a/1 će početi tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji Jablaničkog okruga, u skladu sa Ugovorom br. 404-02-22/2021-02/5 od 12.04.2021.godine.
Tretman će se izvoditi sa zemlje u periodu od 09 do18 časova.
Larvicidni tretman će se vršiti biocidnim preparatom na bazi regulatora rasta komaraca ,,LARVASTOP PIRIPROX 0,5% ZG“, u cilju smanjivanja brojnosti komaraca na teritoriji šest opština Jablaničkog okruga i to;
  • Grad  Leskovac;           09. i 10. 08. 2021.godine.
  • Opština Vlasotince;     10.08.2021.godine.
  • Opština Crna Trava;    10.08.2021.godine.
  • Opština Bojnik;            12.08.2021.godine.
  • Opština Lebane;          12.08.2021.godine.
  • Opština Medveđa;       11.08.2021.godine.
Uz napomenu da preparat nije otrovan za vodenu faunu, pčele i ostale organizme te ne iziskuje posebne mere predostrožnosti.