Të gjithë duhet të dimë

SVETLLANA DIMITRIJEVIQ, PSIKOLOGE E GJIMNAZIT NË LEBAN- “ FËMIJËRIA NË MJEDISE QË OFROJNË NJË NDJENJË TË SIGURISË DHE MBËSHTETJES, VENDITARE PËR ZHVILLIMIN E FËMIJËS“

Fëmijëria në një mjedis që siguron një ndjenjë sigurie dhe mbështetjeje, vendimtare për zhvillimin e fëmijës  – Svetllana Dimitrijeviç, Psikologe E Gjimnazit në Leban.

Gjatë realizimit të projektit „Mbrojtja e fëmijëve nga abuzimi në internet“, ne kemi kryer sondazhe të shumta dhe intervista në shkollat në rrethin e Jabllanicës. Sidoqoftë, vlen të theksohet në veçanti kuptimi, serioziteti, modernizmi dhe entuziazmi i gjimnazit në Leban dhe sidomos psikologët e mrekullueshëm të shkollës Svetllana Dimitrijeviq dhe drejtori i Dragan Djoriç. Përveç sondazheve tona të rregullta,  në gjimnazin më Leban  është zhvilluar një anketë në mesin e nxënësve të klasës së dytë për dhunën kibernetike, rezultatet e të cilëve ju keni mundësinë të shihni. Në studim morën pjesë 29 studentë. Përdorimi mesatar ditor i internetit është në mes 3-4 orë. Studentët më shpesh vizitojnë rrjetet sociale: facebook, instagram, youtube, dhe tëiter, dhe më së shumiti  i publikojnë fotografit dhe i pëlqejn ato. Pjesa tjetër e anketimit  është më poshtë

– Cilat janë abuzimet më të zakonshme të fëmijëve në internet me të cilët u takuat? A mund të na jepni disa shembuj nga shkolla juaj?

Abuzimi më i zakonshëm i fëmijëve në internet që takuam në shkollë ishte komente fyese për fotot e publikuara nga nxënësit në rrjetet sociale. (3 raste)

– Edhe pse ky abuzim është i kohëve të fundit, sa është e rrezikshme? Pra, si mund të ndikojë në sjelljen dhe psikikën e fëmijëve?

Mendoj se ky lloj abuzimi është shumë i rrezikshëm sepse përmban elemente të formave të ndryshme të dhunës. Ndikimi i saj në sjelljen e fëmijës dhe në psikikën është jashtëzakonisht negativ, dmth. mund të çojë në modele negative të sjelljes tek fëmijët, të tilla si mbyllja në vete , izolimi, shmangia e kontaktit me moshatarë, por edhe identifikimi me ngacmimin kibernetik.

– Një përqindje e madhe e fëmijëve janë të vetëmeritor  në arsimimin e tyre, sepse prindërit nuk kanë kohë për këtë. Sa i madh është ky problem  në botën e sotme në të cilën teknologjia, zakonet dhe nevojat e njerëzve ndryshojnë me shpejtësi të lartë?

Shumë probleme të tjera lindin nga ky problem themelor, sepse procesi i edukimit është shumë kompleks për fëmijët që ta kryejnë atë vetë. Roli i prindërve në këtë proces është më i rëndësishmi në të gjitha fushat, veçanërisht në këtë fushë, gjë që ndikon shumë në formimin e personalitetit të fëmijës. Mendoj se prindërit duhet t’i kushtojnë kohë të mjaftueshme edukimit të fëmijëve,nëse jo, mund të drejtohen pikërisht tek teknologjia, ndikimi i të cilëve është  jo gjithmonë pozitiv.

– Si psikolog, çfarë këshille do t’u jepnit fëmijëve dhe prindërve, kur është e sigurt të përdoren teknologji të reja?

Sa i përket fëmijëve, unë konsideroj se teknologjitë e reja duhet të përdoren në mënyrë selektive, të konsultohen me prindërit e tyre në lidhje me të, të kujdesen për atë që publikojn  në rrjetet sociale dhe si të zgjedhin miqtë e tyre virtuale. Prindërit duhet t’i kushtojnë kohë fëmijëve, të krijojnë një marrëdhënie konfidenciale me ta, të flasin hapur për përdorimin e teknologjive të reja, anët e tyre pozitive, por edhe për rreziqet potenciale që ato kanë.

Sa dhe si  TKI moderne (teknologjitë e komunikimit të informacionit) ndryshojnë sjelljen, vlerat dhe fëmijërinë e fëmijëve?

Unë mendoj se TKI-të ndryshojnë shumë sjelljen, vlerat dhe fëmijërinë e fëmijëve. Siç është përmendur tashmë, ndryshimet e sjelljes mund të manifestohen në mënyra të ndryshme, gjë që shpesh është rezultat i idetifikimit dhe imitimit. Sa i përket vlerave, TKI-t moderne kanë një ndikim pozitiv, por shpesh kontribuojnë në miratimin e vlerave gati dhe vlerave të gabuara në sistemin e fëmijëve. Kjo ndikon në formimin e vlerave të tyre morale, si dhe qëndrimet e tyre, të cilat domosdoshmërisht ndikojnë në fëmijërinë. Nëse dihet se formimi i fëmijërisë në një mjedis që ofron një ndjenjë sigurie dhe mbështetjeje është thelbësore për zhvillimin e mëtejshëm të fëmijës dhe ekspozimi ndaj ndikimit negativ të TKI mund të sjellë deri te modelet e lartpërmendura të sjelljes, është e qartë se ato gjithashtu ndryshojnë sjelljen, vlerat dhe fëmijërinë e fëmijëve.

Projekti “ Të gjithë duhet të dimë“ është bashkëfinancuar nga buxheti i Republikës së Serbisë – Ministria e Kulturës dhe Informacionit. Pikëpamjet e shprehura në një projekt mediatik të mbështetur nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamj21et e autoritetit që i ka ndarë fondet.