Të gjithë duhet të dimë

„TË GJITH DUHET TA DIM“ – PREDATORËT E INTERNETIT

Sot kemi shumë mënyra për të hyrë në internet, duke përfshirë telefonat mobil, lojëra konsolë, player muzikorë dhe tableta, madje edhe televizorët. Njerëzimi ka qasje në informacione të papara dhe aftësi informatike. Për fat të keq, posta elektronike, rrjete sociale , chat dhoma në botën online mund të jenë të dëmshme dhe mund të bëhen të rrezikshme kur predatorët online janë të përfshirë. Prindërit, mjedisi, i gjithë komuniteti duhet të jenë të kujdesshëm dhe të kuptojnë rreziqet dhe mënyrat për të u mbrojtur nga ato.

Hulumtimet e Microsoft tregojnë se predatorët online  lidhen në kontakt  me fëmijët në pothuajse çdo vend të interesit, duke përfshirë rrjetet sociale, bloget, mesazhet e çastit, emailet dhe dhomat e bisedave.

Sipas statistikave, predatorët e internetit janë kryesisht meshkuj. Në mbi 95% të rasteve. Nuk ka tip të veçantë predator. Ata mund të jenë midis 18 dhe 80 vjeç dhe kanë status të ndryshëm arsimor dhe ekonomik. Sjellja e tyre është e ngjashme, pra, mënyra se si rekrutohen fëmijët: besimi, një përpjekje për të izoluar fëmijën nga mjedisi dhe abuzimi i fëmijës.

Në analizën e Z. Lidija Nikoliq-Novakoviç, „Profili i Predatorëve Seksualë të Internetit“, viktimat më të shpeshta të predatorëve janë adoleshentët që shpenzojnë shumë kohë në chat (në bisedime), kanë probleme me prindërit e tyre, vuajnë nga depresioni ose ndjenjat e vetmisë. Predatorët seksual të internetit janë kryesisht të interesuar për vajzat e moshës 13-14 vjeç. Rekrutimi zakonisht zhvillohet në fazat e mëposhtme të bisedës: formimi i një miqësie / marrëdhënie të veçantë, vlerësimi i rrezikut, biseda rreth seksit dhe takimi ballë për ballë.

Për të u mbrojtur adoleshentët nga një predatorë në internet, ata duhet të njohin gjuhën e përdorur nga predatorët në biseda – përfundon në analizë.

Prindërit vetë nuk janë të vetëdijshëm për ashpërsinë e rrezikut. Hulumtimet nga UNICEF dhe Ipsos vitin e kaluar tregojnë se prindërit janë të vetëdijshëm se ka rreziqe, por se ata nuk dinë si dhe si të mbrojnë fëmijët. Tetë nga dhjetë 18-vjeçarët besojnë se të rinjtë janë në rrezik të abuzimit ose shfrytëzimit seksual në internet, dhe më shumë se 50 për qind besojnë se miqtë e tyre janë të përfshirë në sjellje të rrezikshme kur përdorin internetin.

Është e nevojshme të punohet në parandalimin – ekspertët pajtohen me theksin për të njohur publikun me ekzistencën e rreziqeve, si dhe mekanizmat e mbrojtjes.

Avancimi i parandalimit të dhunës digjitale mund të arrihet duke krijuar komunikim cilësor me fëmijën, duke monitoruar aktivitetet e tij / saj në internet, duke informuar prindërit rreth tendencave aktuale të internetit dhe mënyrat e mbrojtjes nga përmbajtja që mund ta rrezikojnë fëmijën, është një nga përfundimet e hulumtimit Unicef.

Prindërit duhet të edukojnë veten dhe fëmijët e tyre për mënyrën se si predatorët afrohen dhe komunikojnë me fëmijët. Predatorët online janë një kërcënim që nuk duhet injoruar. Fëmijët tuaj duhet të ndihen rehat që të vijnë tek ju me ndonjë pyetje apo problem në mënyrë që komunikimi të jetë i hapur dhe i sinqertë. Me masat e duhura, adoleshenti juaj mund të ketë një përvojë pozitive në internet dhe në rrjetet shoqërore.

Projekti “ Të gjithë duhet të dimë“ është bashkëfinancuar nga buxheti i Republikës së Serbisë – Ministria e Kulturës dhe Informacionit. Pikëpamjet e shprehura në një projekt mediatik të mbështetur nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e autoritetit që i ka ndarë fondet.