Prepoznaj istinu! (2019.)

Ti si faca interneta!

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i Radio-televizija Srbije već četiri godine zaredom sprovode nacionalnu medijsku kampanju posvećenu razvoju digitalnih veština i jačanju onlajn zaštite dece i mladih.

Ovogodišnja kampanja „Tvoj internet broj“ promovisala je Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu i telefona 19833 koji mogu pozvati svi koji imaju potrebu da dobiju savet ili prijave neželjenu ili negativnu komunikaciju u onlajn svetu.

“ Veoma je važno različitim aktivnostima podizati svest dece, ali i odraslih, o neophodnosti razvoja digitalne pismenosti, kao i o pravilnoj i korisnoj upotrebi novih tehnologija, bez kojih je opstanak u savremenom svetu nemoguć.”

 

U ovogodišnjoj RTS kampanji učestvali su mnogi poznati glumaci, voditelji i „influenseri“: Igor Đorđević, Nebojša Ilić, Ljubivoje i Vuk Ršumović, Srđan Dinčić, Jovan Memedović, Kovalska, Stjuberi, Miloš Timotijević, Baka Jela, Igor Basorović, Vojislav Žanetić, Vladimira Graića, Slaven Došlo, Irina Arsenijević i Milan Inić (Jaserštajn).

 

Ko su face interneta? Kako se postaje faca interneta i šta to zapravo znači?

 

Serijal Redakcije školskog programa „Faca interneta“ prati takmičenje IT karavan koji se ovog proleća održao po četvrti put u organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. IT karavan je takmičenje iz oblasti digitalne bezbednosti i digitalnih tehnologija u kojem su ove godine učestvovali učenici petog i šestog razreda iz dvadeset pet osnovnih škola iz Beograda, Zrenjanina, Novog Pazara, Niša i Čačka.

U prvoj epizodi pratićemo otvaranje takmičenja u Beogradu, gde su učestvovale ekipe iz osnovnih škola „Borislav Pekić“, „Ljuba Nenadović“, „Drinka Pavlović“, „Svetozar Marković“ i „Jelena Ćetković“. Voditelje kviza, Brankicu Sebastijanović i Vučića Perovića videćemo iz novog ugla – kao vlogere. Zavirićemo u neke od škola učesnica karavana i videti kako sve informaciono-komunikacione tehnologije mogu biti korisne u nastavi. I što je najvažnije, saznaćemo šta sve učesnici IT karavana znaju o bezbednosti na internetu i šta je sve potrebno da bi se postalo faca interneta.

 

Ti je fytyrë (facë) e internetit!

 

Ministria e Tregtisë, Turizmit ,Telekomunikacionit dhe Radio-Televizioni i Serbisë për katër vite rresht kryer një fushatë kombëtare mediatike dedikuar për zhvillimin e aftësive digjitale dhe forcimin e internetit mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjve.

 

Fushata e këtij viti „Numri juaj i Internetit“ promovoi qendrën Kombëtare të kontaktit të sigurisë së fëmijëve në internet  dhe telefon  19833, të cilit mund t’i telefonojë kushdo që duhet të marrë këshilla ose të raportojë komunikim të padëshiruar ose negativ në botën online.

 

„Është shumë e rëndësishme të rritet ndërgjegjësimi midis fëmijëve dhe të rriturve, përmes aktiviteteve të ndryshme, për nevojën për të zhvilluar arsimimin  digjital, si dhe përdorimin e duhur dhe të dobishëm të teknologjive të reja, pa të cilat mbijetesa në botën moderne është e pamundur.“

 

Në fushatën RTS e këtij viti morën pjesë shumë aktorë të famshme, liderët : Igor Gjorgjeviq, Nebojsha Iliq, Lubivoje dhe Vuk Rshumoviq, Srgjan Dinqiq, Jovan Memedoviq, Kovallska, Stjuberi, Milosh Timotijeviç, gjyshja Jela, Igor Basoroviq, Vojislav Zhanetić, Vladimira Graiq, Slaven Doshlo, Irina Arsenijeviq dhe Milan Iniq (Jasershtajn).

 

Kush janë fytyrat e internetit? Si bëhet fytyr e internetit dhe çfarë do të thotë në të vërtetë?

 

Seritë e redakcionit të programit shkollor  „Fytyrë e internetit“ përcjell konkursin  IT, i cili u mbajt për herë të katërt këtë pranverë, i organizuar nga Ministria e Tregtisë, Turizmit dhe Telekomunikacionit. IT Karavan është një garë në fushën e sigurisë digjitale dhe teknologjive digjitale, të cilat këtë vit morën pjesë studentë të klasave të pesta dhe të gjashta nga njëzet e pesë shkolla fillore nga Beogradi, Zrenjanin, Novi Pazari, Nish dhe Qaqak.

 

Në episodin e parë do të shohim hapjen e garës në Beograd, ku morën pjes  ekipe nga shkollat fillore Borisllav Pekiç, Luba Nenadoviq, Drinka Pavloviq, Svetozar Markoviq dhe Jelena Cetkoviç. drejtues  kuizi, Brankica Sebastijanoviq dhe Vuqiq Peroviq nga një kënd i ri . Do shikojm  në disa nga shkollat pjesëmarrëse në karvanin dhe të shohim se si të gjitha teknologjitë e informacionit dhe komunikimit mund të jenë të dobishme në mësimdhënie. Dhe më e rëndësishmja, ne do të zbulojmë se çfarë dinë të gjithë pjesëmarrësit  për sigurinë e internetit dhe qfar duhet për tu bërë fytyr e internetit.

 

 

Projekti „Njihuni me të vërtetën“ është bashkëfinancuar nga buxheti i Republikës së Serbisë – Ministria e Kulturës dhe Informacionit. Qëndrimet e shprehura në një projekt mediatik të mbështetur nuk shprehin qëndrimet e organit i cili ka dhënë fondet.