Jablanički okrug Jug Srbije Medveđa Sijarinska banja Vesti

Tihana Leko, predstavnik Visokog Komesara za nacionalne manjine OEBS-a uručila izdanja “Malog rečnika” školama u Medveđi

Kancelarija visokog komesara OEBS-a za pitanja nacionalnih manjina iz Haga i Služba Koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđu, u saradnji sa timom stručnjaka koji su radili na rečniku, distribuirali su danas za opštinu Medveđa izdanje “Malog rečnika” na albansko-srpskom i srpsko-albanskom jeziku. 

U kabinetu predsednika opštine Medveđa dr Nebojše Arsića održan je zajednički sastanak sa predstavnicima OEBS-a i Koordinacionog tela radi upoznavanja sa publikacijom Malog rečnika. Koordinatorka izrade ovog rečnika, Nataša Bošković kazala je da je ovo prvi ilustrovani srpsko-albanski/ albansko-srpski rečnik prilagođen deci osnovnoškolskog uzrasta i jedan primerak uručila opštinskoj upravi na korišćenje.

Tihana Leko, ispred Visokog Komesara za nacionalne manjine OEBS-a, koja je učestvovala u izradi rečnika.

“U skladu sa preporukama Radne grupe osnovane pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja čiji je i opština Medveđa član, i Studije za unapređenje nastave i učenja srpskog kao maternjeg jezika u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa, važno znati službeni jezik države u kojoj živiš, zbog lakše integracije u društvo i zbog posla. Sa druge strane, služiti se maternjim jezikom, nacionalne manjine čuvaju svoju kulturu i tradiciju“ – kazala je Tihana Leko.

Predsednik opštine Medveđa, dr Nebojša Arsić se zahvalio na poklonu, istakavši na značaj ovog projekta.

“Učenje jezika je lična nadogradnja svakog od nas. Siguran sam da će učenje srpskog jezika u odeljenjima sa nastavom na albanskom jeziku, sada ići mnogo lakše i brže uz jedan ovakav kvalitetan rečnik. Naravno, i nama u opštinskoj upravi, posebno prevodiocima, će elektronsko izdanje rečnika koristiti, kao i aplikacija za android i IOS operativne sisteme za mobilne telefone. Na opštinskom sajtu ćemo postaviti baner ka digitalnoj verziji -Malog rečnika, gde se može naučiti i izgovor jer ga prati i audio zapis – kazao je Arsić.

Nakom sastanka, gosti su obišli Osnovne škole u kojima postoje odeljenja na albanskom jeziku, OŠ “Gornja Jablanica”, OŠ “Sijarinska Banja” i OŠ “Zenelj Hajdini” kojima su uručili štampana izdanja Rečnika, po jedan primerak za direktore škola, i po primerak svakom odeljenju u svim razredima.

 

“Mali rečnik” je distribuiran u svih 16 osnovnih škola u opštinama Bujanovac, Preševo i Medveđa u kojima se nastava odvija na albanskom jeziku.

Foto:Portal.radiomedvedja.com

(ICJ)