Jablanički okrug Jug Srbije Medveđa Vesti

TO Medveđa dobila sredstva za 2 projekta kod MIK-a

Turistička organizacija opštine Medveđa je na konkursu vezanom za nematerijalno kulturno nasleđe kod Ministarstva Kulture i informisanja Vlade republike Srbije konkurisala sa dva projekta, za koje su i odobrena sredstva.

Prvi projekat je vezan za digitalizaciju starih zanata opštine Medveđa u ukupnoj vrednosti od 300.000, din. Projekat ima za cilj da prepozna i istraži stare zanate koji su postojali, a i danas su živi u opštini Medveđa i iste digitalizuje u vidu kratkometražnog dokumentarnog filma.

Drugi projekat se zove „ Usmena tradicija opštine Medveđa“ i vezan je za istraživanje i digitalizaciju starih pesama i zdravica iz naroda. Cilj projekta je da se otrgne od zaborava način življenja starih predaka i svega onoga što era modernog doba potiskuje i baca u zaborav. Sve pesme iz vika i zdravice, koje projektni tim uspe da sakupi, biće objavljene u vidu audio zapisa i odštampane u knjizi. Ministarstvo je i ovaj projekat podržalo sa 300.000,00 din.

Koordinator projekta Milan Stevanović će sa svojim projektnim timom i stručnim saradnicima iz oblasti kulture u narednim mesecima raditi na istraživanju i prikupljanju materijala za ove projekte i sprovođenju projektnih aktivnosti. Projektne aktivnosti će trajati do novembra meseca, a promocija projekata se očekuje za vreme održavanja kulturno-turističke manifestacije „Veče usmene tradicije opštine Medveđa“ sredinom decembra meseca.