Jablanički okrug Jug Srbije Leskovac Vesti

Turistička organizacija Leskovac raspisala oglas za zakup štandova tokom trajanja Roštiljijade

Turistička organizacija Leskovac raspisala je oglas za zakup štandova tokom trajanja Roštiljijade. Pravo učešća na licitaciji imaju registrovane ugostiteljske radnje i preduzeća sa važećom dozvolom za rad postojeće ugostiteljske radnje ili preduzeća.

OGLAS ZA POSTAVLJANJE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA U VREME 30. “ROŠTILJIJADE” OD 26.08. do 01.09.2019. GODINE OPŠTI USLOVI

Pravo učešća na licitaciji imaju registrovane ugostiteljske radnje i preduzeća sa važećom dozvolom za rad postojeće ugostiteljske radnje ili preduzeća. Pre licitacije obavezna je uplata kaucije od 20% od početne cene, kao garant ozbiljnosti, na podračun br. 840-451668-20 /“Depozit po osnovu licitacije za 30. “Roštiljijadu” u Leskovcu/ ili na blagajni Turističke organizacije grada Leskovca.

Obrazac za licitaciju sa dokazom o registraciji i uplati kaucije se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za licitaciju” najkasnije na dan održavanja licitacije u prostorijama Turističke organizacije grada Leskovca u vremenu od 8 do 15 h.

Podizanje cene se ograničava na 10% od početne cene mesta. Prva licitacija će se održati 14.08.2019. godine u Sali Skupštine Grada Leskovca sa početkom u 17 časova. Druga licitacija će se održati 16.08.2018. godine u 17 časova.

POSEBNI USLOVI

Obaveze plaćanja izlicitiranog iznosa regulišu se ugovorom i to:

1. 50% u roku od 3 dana od dana održavanja licitacije

2. 50% najkasnije do 23.08.2019. godine

Ugovor se potpisuje odmah nakon završetka licitacije. Ukoliko se obaveza iz stava 1 ne ispuni, Zakupodavac stiče pravo izdavanja placa, odnosno, javne površine
drugom licitantu koji je ponudio najviše u postupku javnog nadmetanja, bez obaveza povraćaja uplaćenih sredstava licitantu koji je odustao od uplate izlicitiranog iznosa.
U slučaju da ne postoji drugi licitant, zakupodavac stiče pravo izdavanja placa, odnosno, javne površine drugom licu u daljem postupku javnog nadmetanja.
Upoznavanje sa Planom lokacija i bližim uslovima korišćenja obavezno je pre početka licitacije, odnosno, podnošenja ponuda. Sve informacije mogu se dobiti u prostorijama Turističke organizacije grada Leskovca,  saopštavaju iz Turistička organizacija grada Leskovca.

 

(Saopštenje)