Srbija Vesti

U 130 gradova i opština tokom januara 889 novih radnika radi bržeg sprovođenja Zakona o ozakonjenju objekata

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Vlade Republike Srbije saopštilo je da će 130 gradova i opština u Srbiji tokom januara zaposliti 889 novih radnika koji će biti isključivo angažovani na bržem sprovođenju Zakona o ozakonjenju objekata.

U saopštenju se navodi da je to približno 85 odsto od ukupno 1.046 pravnika, arhitekata i građevinskih inženjera koji će biti zaposleni na poslovima ozakonjenja, a prvi zadatak opština biće da, sa povećanim brojem zaposlenih, u najkraćem roku okončaju popis nelegalno izgrađenih objekata.

Novi radnici angažuju se isključivo uz saglasnost Komisije za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava Vlade Srbije, a Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture preporučilo je lokalnim samoupravama da prednost pri zapošljavanju imaju nezaposleni sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje.

Ministarstvo je za svaku opštinu odredilo kvotu koliko rešenja treba da donese na nedeljnom i mesečnom nivou i kontrolisaće rezultate opština u pogledu broja popisanih objekata i donetih rešenja.

Ozakonjenjem kuća, stanova i objekata građani povećavaju vrednost svoje imovine i dobijaju mogućnost da ove nekretnine, ukoliko žele, prodaju.

Lokalne samouprave će bržim sprovođenjem ozakonjenja značajno povećati prihode, jer će samo od taksi za ozakonjenje zaraditi 8,4 milijardi dinara, što je šest ipo puta više od troškova zarada dodatnih radnika, koje će plaćati iz svojih budžeta.

Takođe, lokalne samouprave nakon završetka procesa ozakonjenja mogu da računaju i na nekoliko stotina miliona dinara veće prihode od poreza na imovinu.

Zakon o ozakonjenju objekata usvojen je 20. novembra 2015. godine, a do sada je doneto približno 40.000 rešenja i popisano 509.932 objekta.