Bojnik Vesti

U Bojniku juče održana 7. sednica Skupštine opštine

U Bojniku je juče održana 7. Sednica Skupštine opštine Bojnik, sazvana po hitnom postupku, na zahtev Opštinskog Veća.

Na dnevnom redu bio je predlog Odluke o maksimalnom broju zaposlenih, na neodređeno vreme, za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave opštine Bojnik za 2015. godinu.

Sednica je sazvana po hitnom postupku iz razloga pripremanja postupka likvidacije JP „Direkcija za puteve, građevinsko zemljište i izgradnju opštine Bojnik“, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, kojim je propisano da direkcije, više ne mogu biti indirektni korisnici budžeta. Odluka o pokretanju postupka likvidacije nad ovim javnim preduzećem stupiće na snagu 31.12.2016. godine.

Odlukom je utvrđen maksimalni broj zaposlenih, na neodređeno vreme za 2015. godinu a to je 142.

 

Izvor: TV 4 S