Bojnik Jablanički okrug Jug Srbije Srbija Vesti

U Bojniku održana 11. sednica Skupštine opštine

Na dnevnom redu našla se je na ovom zasedanju samo jedna tačka i to Predlog Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova.

Kako je u obrazloženju kazao šef kabineta predsednika opštine Danilo Krivokapić na osnovu ovog pravilnika opština Bojnik može da raspiše javni poziv za izbor najpovoljnijeg izvođača radova za mere koje su predviđene konkursom resornog ministarstva i da će, najverovatnije, polovinom avgusta uslediti konkurs za građane.

Uslovi za učešće na konkursu, takođe je definisao pravilnik, uz saglasnost Ministarstva, a jedan od uslova su da je objekat za koji se konkuriše legalizovan ili se nalazi u postupku legalizacije i da su izmirene sve poreske obaveze vlasnika.

Osim energetske sanacije tih objekata, cilj mera je da se građani motivišu da, umesto ogrevnog drveta i uglja, koriste ekološki prihvatljivije energente, kako bi se smanjilo zagađenje vazduha u gradu, kazao je zamenik predsednika opštine Dejan Stojanović.

On je dodao da se raspisani konkurs odnosi prvo na izvođače, a kasnije i na građane po čijim će zahtevima odlučivati posebna komisija.

Načelnik Opštinske uprave Nebojša Stanković naglasio je da je pravilnik usaglašen sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom opštine, a da je za njegovo donošenje prethodno pribavljena saglasnost ministarstva energetike.

Ovaj pravilnik biće objavljen na sajtu opštine, kako bi građani mogli bliže da se upoznaju sa uslovima.

Izvor: TV 4S