Bojnik Jablanički okrug Jug Srbije Vesti

U Bojniku pdržana 27. sednica Skupštine

U Bojniku je  danas održana 27. sednica Skupštine a na dnevnom bilo je 26 tačaka.

Prva tačka dnevnog reda bila je Izveštaj o izvršenju budžeta za period od 1.1.2018 do 30.6.2018 godine. U konsolidovanom izveštaju o izvršenju budžeta za šetomesečni period utvrđen je ukupan budžetski deficit u iznosu od 16.920 dinara, kao razlika između ukupnih tekućih prihoda i primanja  u iznosu od 170.543 dinara i ukupnih tekućih rashoda i izdataka u iznosu od 187.454 dinara po svim izvorima finansiranja.

Usvojene su i odluke o izmenama i dopunama srednjoročnog programa uređenja građevinskog zemljišta, i održavanja komunalne infrastrukture i uređenja građevinskog zemljišta za 2018 godinu.

Većinom glasova danas je usvojena odluka o dopuni operativnog plana odbrane od poplava za vode drugog reda na teritoriji opštine Bojnik i odluka o finansiranju troškova električne energije za javno osvetljenje na teritorijama mesnih zajednica.

 

Odbornici su usvojili Izveštaje o realizaciji programa poslovanja sa finansijskim izveštajem za 2017 godinu i izveštaje o radu sa finansijskim izveštajem za period od 1.1.2018. do 30.6.2018.  JP za vodosnabdevanje Brestovac Bojnik Doljevac i JKP ,, Jedinstvo”.

Na sednici su usvojeni i izveštaj o radu OŠ ,,Stojan Ljubić” iz Kosančića i izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada TŠ ,,Boško Krstić” iz Bojnika  za školsku 2017/2018 godinu, kao i izveštaji o radu sa finansijskim izveštajem Narodne biblioteke ,, Vuk Karadžić”, Turističke organizacije,Ustanove Dom kulture ,,Bojnik,” i Ustanove sportska hala,,Bojnik” za period od 1.1.2018. – 30.6.2018 godine .

Takođe većinom glasova usvojen je izveštaj o radu za školsku 2017/2018 godinu PU Đuka Dinić,  data je saglasnost na razvojni plan za period 2018/2023, na godišnji plan rada za 2018/2019 i na radno vreme ove ustanove.

Izvor: Tv 4S