Bojnik Jablanički okrug Vesti

U Bojniku usvojen budžet za 2018. godinu

U Bojniku je u petak 15. decembra održana 19. sednica Skupštine opštine na kojoj je usvojen budžet za 2018. godinu.

Planirani budžet za 2018. godinu je 514.868.450 dinara. Ovaj iznos veći je u odnosu na budžet za 2017. koji je bio 488.000.000 dinara i ima 16 programa, što je za 2 više u odnosu na ovu godinu. Najveća sredstva planirana su za saobraćajnu infrastrukturu i socijalnu i dečju zaštitu.

   

   

   

U budžetu za 2018. godinu planirana su sredstva:

za zaštitu životne sredine planirana su sredstva u iznosu 11.021.072 dinara
za razvoj poljoprivrede 20.000.000 dinara
za razvoj kulture 21.794.000 dinara
za razvoj sporta i omladinu 38.499.579 dinara
za predškolsko obrazovanje 38.919.672 dinara
za osnovno obrazovanje 24.090.000 dinara 
za srednje obrazovanje 3.265.000 dinara
za socijalnu i dečju zaštitu 40.108.802 dinara
za zdravstvenu zaštitu 9.500.000 dinara
za razvoj turizma 7.520.000 dinara
za komunalnu delatnost 30.044.000 dinara
za organizaciju saobraćaja i saobraćajnu infrastrukturu 78.933.937 dinara
za urbanizam i prostorno planiranje 21.432.136 dinara
za lokalni ekonomski razvoj 600.000 dinara
za opšte usluge lokalne samouprave 145.843.906 dinara i
za politički sistem lokalne samouprave 23.296.376 dinara.

Odbornici Skupštine opštine Bojnik usvojili su odluku o određivanju visine ekonomske cene boravka dece u predškolskoj ustanovi „Đuka Dinić“ u Bojniku za 2017/2018 godinu. Visina ekonomske cene boravka deteta iznosi 15.271 dinara, od čega je učešće roditelja u celodnevnom boravku deteta 3.054 dinara, dok je učešće roditelja u poludnevnom boravku deteta 1.357 dinara. Ove obaveze su oslobođena deca bez roditeljskog staranja, sa smetnjama u razvoju, iz materijalno ugroženih porodica i treće i svako naredno dete u porodici.

Usvojeni su i predlozi odluka o izmeni i dopuni srednjoročnog programa uređenja građevinskog zemljišta i programa održavanja komunalne infrastrukture.

Na 19. sednici Skupštine opštine Bojnik vršilac dužnosti Direktora Centra za socijalni rad Bojnik diplomirani ekonomista Zoran Zdravković imenovan je za Direktora ove ustanove. Data je i saglasnost za programe rada za 2018. godinu Fonda za razvoj poljoprivrede Opštine Bojnik, Centra za socijalni rad, Narodne biblioteke „Vuk Karadžić“, Turističke organizacije Bojnik, Doma zdravlja, ustanove „Dom kulture“ i ustanove „Sportska hala“.

 

(ICJ)