Društvo Jablanički okrug Jug Srbije Lebane Srbija Vesti

U Lebanu danas održana druga sednica Opštinskog veća

U Lebanu je danas održana druga po redu sednica Opštinskog veća na kojoj su većnici na samom početku zasedanja jednoglasno usvojili zapisnik 1. sednice, a nakon toga razmatran je i usvojen predlog Javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica iz opštinskog budžeta.

Na sednici Opštinskog veća razmatran je i predlog za dopunu Odluke o drugom rebalansu budžeta na osnovu koje su preraspoređena određena sredstva koja su ostala neutrošena zbog epidemije virusa kovid 19.

Jednoglasno je usvojen i Predlog rešenja o obrazovanju komisije za podršku mladim talentima. Obrazovana je Komisija za koordinaciju inspekcijskog nadzora na poslovima iz nadležnosti opštine.

Razmotren je i usvojen i Finansijski izveštaj sa revizijom za 2019. godinu JKP „Vodovod“, kao i Predlog ugovora o održavanju vodovodnih šahti i bunara povezanih na magistralni cevovod i celokupne vodovodne mreže u 2020. godini ovog preduzeća.

Na ovoj sednici većnici su dali saglasnost na Izveštaj o radu Predškolske ustanove „Dečja radost“, kao i na njen Godišnji plan i program za ovu godinu zajedno sa davanjem saglasnosti na takozvanu Mrežu ove ustanove za školsku 2020/2021 godinu.

Na kraju sednice Razmotren je i usvojen Zahtev lebanske Gimnazije za plaćanjem putnih troškova učenicima sa teritorije ove opštine koji putuju do škole i obratno.

 

Info centar juga