Jug Srbije Lebane Vesti

U Lebanu očišćene 2 divlje deponije

U akciji uklanjanja divljih deponija koju je sproveo PWW Lebane u saradnji sa JKP „Vodovod“ Lebane i JKP „Komunalac“ Lebane, očišćene su deponije kod „Separacije“ i kod „Trikotaže“, koje predstavljaju dugogodišnji problem Lebana.

Ovom prilikom je na deponiju Željkovac odvezeno 3 puna kamiona smeća.

U PWW Lebane najavljuju da će ovakve akcije biti nastavljene i u narednom periodu i apeluju na građane Lebana da komunalni otpad odlažu na za to predviđenim mestima, kako bi se iskorenile divlje deponije koje pored estetskog, predstavljaju i zdravstveni i ekološki problem.