Lebane Vesti

U Lebanu održana 12. sednica Skupštine

U Lebanu je danas održana dvanaesta sednica Skupštine opštine, na čijem dnevnom redu se našlo 30 tačaka a na samom početku zasedanja odbornica GG dr Goran Janjić, dr Sunčica Smiljković izjasnila se da prelazi u SNS dok je član Opštinskog veća podneo ostavku iz privatnih razloga a na njegovo mesto imanovana je Stana Mladenović, dosadašnja odbornica SPS-a.

Odbornici su odlučivali o predlozima Odluke izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2017. godinu, dopuni Odluke o usklađivanju poslovanja Javno komunalnog preduzeća“Komunalac“, kao i o predlogu Odluke za sprovođenje javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JKP „Vodovod“, „Komunalac“ i JP „Lebane“.

Prihvaćen je i predlog Programa otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Lebane i predlog Odluke o usvajanju Operativnog plana za odbranu od poplava za vode II reda.

Većinom glasova prihvaćen je predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskog izveštaja Turističke organizacije kao i o davanju saglasnosti na Plan rada i finansijski plan Turističke organizacije Lebane za 2017. godinu.

Na dvanaestoj sednici Skupštine izglasana je Odluka o promeni oblika organizovanja Agencije za lokalni ekonomski razvoj i imovinu opštine Lebane iz Ustanove u Javno komunalno preduzeće „Imovina“ Lebane a na mesto v.d. direktora JKP „Imovina“ imenovan je, predhodno razrešen direktor Agencije za lokalni ekonomski razvoj i imovinu opštine, Bojan Jovanović ekonomista iz Lebana. Većinom glasova doneto je Rešenje i o imenovanju Nadzornog odbora JKP „Imovina“.

Na mesto v.d. direktora  JKP „Veterinarska stanica“ imenovan je Goran Kovinić, doktor veterinarske medicine a izabrani su i članovi Nadzornog odbora.

(ICJ)