Društvo Jablanički okrug Jug Srbije Lebane Srbija Vesti

U Lebanu za sutra zakazana 2. sednica Skupštine, prenos uživo na kanalu televizije 4S i Info centru

Na ovoj sednici biće razmatran Predlog Odluke o usvajanju završnog računa za 2019. godinu, Predlog Odluke o drugoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Lebane za 2020. godinu, Predlog Odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji opštine Lebane, Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na mrežu ustanova PU Dečiji vrtić “Dečija radost” Lebane, Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na godišnji plan rada za radnu 2020/2021. godinu za PU Dečiji vrtić “Dečija radost” Lebane, Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na izveštaj o radu PU Dečiji vrtić “Dečija radost” Lebane.

Odbornici će se izjašnjavati i o Predlogu Rešenja o davanju saglasnosti predsedniku opštine Lebane za potpisivanje Ugovora o održavanju vodovodnih šahti i bunara, sa JKP “Vodovod” Lebane,kao i o  Predlogu  Odluke o usvajanju finanasijskog izveštaja sa izveštajem revizora za 2019. godinu JKP “Vodovod” Lebane. Posebno važno je i pitanje koje se odnosi na  Predlog Odluke o platama, naknadama i drugim primanjima izabranih i postavljenih lica u organima opštine Lebane i naknadama odbornika Skupštine opštine Lebane. Pred odbornicima će se naći i predlozi rešenja o razrešenju i imenovanju članova Upravnih i Nadzornih odbora javnih preduzeća i ustanova, Školskih odbora, kao i imenovanje vršioca dužnosti  direktora JP Veterinarska stanica.

Odbornici SO Lebane izajasniće se i o predlozima rešenja za izbor svih odbora važnih za funkcionisanje lokalne samouprave, kao što su Odbor za izbor i imenovanja, Odbor za propise i upravu, Odbor za društveno-ekonomski razvoj, privredu i finansije, Odbor za društvene delatnosti, Odbor za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti, Odbor za rad i razvoj mesnih zajednica, Odbor za poljoprivredu i razvoj sela, Odbor za zaštitu i unapređenje životne sredine, Odbor za odnose sa verskim zajednicama, Odbor za predstavnike i pritužbe, Odbor za nagrade i priznanja, Odbor za borbu protiv korupcije, Odbor za utvrđivanje predloga naziva ulica, trgova, zaselaka i delova naseljenih mesta i Odbor za socijalna pitanja.

Sednica Skupštine opštine Lebane zakazana je za 10 sati a direktan prenos sa iste građani mogu pratiti na kanalu televizije 4S i na fejsbuk stranici portala Info centar juga.

 

Info centar juga