Medveđa Vesti

U Medveđi po prvi put, u istoriji ove opštine, donet participativni budžet!

Opština Medveđa na čelu sa predsednikom Nebojšom Arsićem po prvi put u svojoj istoriji donela je participativni budžet. Građani su mogli da se izjasne u anketama koji su to projekti koji će se finansirati. U anketama su se nalazili predlozi projekata i dva prazna mesta u kojima su građani mogli da upišu svoje predloge.
„Ove godine značajno su povećana sredstva za poljoprivredu, u 2015. godini građanima je na konkursu podeljeno unupno 4.679.924,61 dinar i to 4.451.924,61 dinar za investicije i 228.000,00 za osemenjavanje. Kako se u našoj Opštini veliki broj građana bavi poljoprivredom namera je da se ona još intenzivnije stimuliše u 2016. godini jer na ovaj način građani imaju direktne koristi od budžeta. Tako da je za 2016 godinu planirano 10.000.000,00 dinara u odnosu na 5.000.000,00 dinara u predhodnoj 2015. godini“- rekao je Nebojša Arsić, predsednik opštine Medveđa.

ARSIC - CESTITKA

Arsić planira da na ovih 10.000.000,00 dinara obezbedi još sredstava namenjenih za poljoprivredu preko projekata i donacija i da ovu stavku u budžetu uveća bar za trećinu.
Za pomoć privredi u 2016. godini planirano je 15.000.000,00 koje bi bilo utrošeno za rešavanje nagomilanih problema, kao i dovođenje novih investitora i otvaranje novih radnih mesta što nova vlast na čelu sa predsednikom Arsićem pored razvoja poljoprivrede ima za primarni cilj.
Takođe je izdvojeno 8.000.000 dinara za udruženja građana i sportska društva koje će kroz konkurse dobiti novac za svoje aktivnosti. Dok je za mesne zajednice odvojeno 15.000.000,00 dinara od kojih će se raditi i održavati putevi.
„Okretanje budžeta ka građanim je cilj, kako kroz podsticaje u poljoprivredi tako i u prvredi koja je tokom prehodnog perioda potpuno zamrela u našoj Opštini. Građanima moraju što pre da osete boljitak jer je mnogo vremena potrošeno i ono se neće vratiti. Cilj je da se zaustavi iseljavanje i vrate mladi i školovani kadrovi koji mogu da doprinesu razvoju Medveđe. Ovo će biti samo jedan korak ka revitalizaciji Medveđe kao Opštine i mesta koje svi u Medveđi i oni koji su se odselili nose u srcu, a odselili su se zbog ekonomskih razvoja. Okretanje ka poljoprivrednom i privrednom razvoju je ono što treba građanima da obezbedi stabilno okruženje za život i zaustavi iseljavanje i to je prioritet. Što je manje građana manji su i prihodi. Ukoliko iskoristimo poljoprivredne resurse Medveđe i vratimo veru građanima u svoju Opštinu kao instituciju koja ima aktivnu politiku prema poljoprivredi i nastavimo kontiuitet ulaganja možemo da stvorimo poljoprivredna gazdinstva koja će prihodovati od poljoprivrede i dostojanstveno živeti od svog rada“ –  kazao je Arsić.