Jablanički okrug Jug Srbije Medveđa Vesti

U Medveđi 120 mesta za buduće srednjoškolce

Ove godine u STŠ „Nikola Tesla“ u Medveđi ima 120 slobodnih mesta za buduće srenjoškolce, sazanejmo u ovoj obrazovnoj ustanovi. Nastava se odvija na srpskom i albanskom jeziku. 
U školi se obrazuju kadrovi na dva područja rada, Mašinstvo i obrada metala i Ekonomija, pravo i administracija.
„Za školsku 2018./2019. godinu upisujemo 90 učenika na dva smera u četvorogodišnjem trajanju i 30 učenika na dva smera u trogodišnjem trajanju. Na smeru Ekonomski tehničar u četvorogodišnjem trajanju upisujemo 30 učenika koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku i 30 učenika koji nastavu pohađaju na albanskom jeziku. Na smeru Mašinski tehničar takođe upisujemo 30 učenika. U trogodišnjem trajanju upisujemo po 15 učenika na smerovima Automehaniočar i Mehaničar grejne i rashladne tehnike“ kazao je za Info centar juga Goran Stevanović direktor Srednje tehničke škole „Nikola Tesla“ iz Medveđe
Po njegovim rečima očekuju dovoljan broj učenika na svim smerovima. Najveći broj učenika koji upisuju ovu školu je sa teritorije opštine Medveđa, a veoma mali broj dolazi iz susednih opština.
Učionice i kabineti u školi su opremljeni računarima, grafoskopima i dijaprojektorima, tako da se nastava izvodi na visokom nivou i omogućava učenicima multimedijalni prikaz gradiva. Škola u Medveđi takođe ima odvojen objekat za učenike mašinske struke u kome se nalaze radionice za izvođenje praktične nastave. U okviru objekta nalaze se još tereni za sportske aktivnosti i fiskulturna sala.