Jablanički okrug Medveđa Sijarinska banja Vesti

U Medveđi održana 24. sednica Skupštine opštine

U prostorijama Kulturnog centra, 18. marta 2018. godine, održana je 24. sednica Skupštine opštine Medveđa, sa početkom od 11 časova.

Od važnijih tačaka dnevnog reda izdvajamo:

1. Postavljenje novog sekretara Skupštine opštine Medveđa, diplomiranog pravnika Vladice Đokića
2. Potvrđivanje mandata odbornika Skupštine opštine Medveđa
3. Usvajanje novog Statuta opštine Medveđa
4. Usvajanje novog Poslovnika o radu Skupštine opštine Medveđa
5. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Medveđa za 2019. godinu
6. Predlog Odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji opštine Medveđa
7. Predlog Odluke o mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji opštine Medveđa
8. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Plan održavanja lokalnih puteva u letnjem periodu za sezonu 2019. godinu
9. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada i usvajanju Izveštaja o radu Doma zdravlja Medveđa za 2019. godinu
10. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Saveta za bezbednost opštine Medveđa
11. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova članova Štaba za vanredne situacije opštine Medveđa
12. Imenovanja nadzornih i upravnih odbora ustanova čiji je osnivač opština Medveđa
13. Imenovanja školskih odbora osnovnih škola na teritoriji opštine Medveđa
14. Predlog Odluke o dodeli isključivog prava za obavljanje delatnosti održavanja lokalnih puteva na teritoriji opštine Medveđa u letnjem periodu za sezonu 2019. godine.

Sve tačke dnevnog reda usvojene su glasovima većine odbornika.