Društvo Jablanički okrug Jug Srbije Medveđa Srbija Vesti

U opštini Medveđa završena druga faza projekta „Upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“

Opštine Medveđa je u proteklih par godina dosta toga uradila na polju unapređenja upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi.

Projekat je realizovan u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, Ministarstvom državne uprave i lokalne samopurave i Savetom Evrope, a uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope.

Opština Medveđa je jedna od 20 izabranih opština u konkurenciji od 92 opštine koje su konkurisale za navedeni projekat. Opšti cilj projekta je poboljšanje delotvornosti i administrativnih kapaciteta jedinica lokalne samouprave kroz uspostavljanje profesionalnog sistema obuke i unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima radi većeg stepena efikasnosti i zadovoljstva građana radom lokalnih samouprava.

U momentu izrade verifikacionog upitnika SKGO-a, opština Medveđa se našla na prvom mestu čime je potvrđeno da naša lokalna samouprava poseduje visok kapacitet u predmetnoj oblasti u domenu primene zakona i propisa, a osim toga opština Medveđa podrazumeva primenu nekih naprednih mehanizama i alata koji u navedenom trenutku nisu zakonska obaveza, ali ukazuju na orijentisanost lokalne samouprave ka progresu.

Rezultati realizacije projekta „Upravljanje ljudskim resursima u jedinicama lokalne samouprave“ sagledani su i od strane Saveta Evrope gde se opština Medveđa našla među 5 najboljih opština o kojima su snimljeni kratki filmovi kao primer dobre prakse u sprovođenju projekta.

Koliko je važna profesionalizacija lokalne uprave i šta to znači za građane, možete pogledati u ovom prilogu.