Jablanički okrug Jug Srbije Medveđa Vesti

U ponedeljak prezentacija projekta „Radimo za bolju budućnost dece“ u Medveđi

U ponedeljak, 03.09.2018.godine u 13.30 časova u holu Kulturnog centra opštine Medveđa biće održana prezentacija JAVNOG POZIVA koji je raspisala opština Medveđa, za učešće u Programu obuke za započinjanje ili unapređenje poslovanja i dodelu bespovratnih sredstava mladima starosti 18 do 35 godina, mladim bračnim parovima, mladim majkama i ženama, u okviru projekta „Radimo za bolju budućnost dece“.

Projekat „Radimo za bolju budućnost dece“ je partnerski projekat grada Leskovca i opština Vlasotince, Lebane i Medveđa, koji finansira Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku Republike Srbije. Opština Medveđa projekat sufinansira i sprovodi u okviru Programa podrške sprovođenju mera populacione politike u Republici Srbiji – meru usklađivanja rada i roditeljstva.

Cilj mere je razvoj i promocija preduzetničkog duha i posticanje preduzetništva kod nezaposlenih mladih (starosti od 18 do 35), mladih bračnih parova, mladih majki i žena, kao i pružanje podrške poslovanju i razvoju novosnovanim i postojećim mikro, malim i srednjim preduzećima , kao i preduzetnicima i poljoporivrednim gazdinstvima.

Realizacija ove mere treba da doprinese stvaranju pozitivne populacione klime i otklanjanju uočenih barijera (nezaposlenost mladih) za roditeljstvo i rađanje dece. Podrška je usmerena na nezaposlena fizička lica starosti od 18 do 35 godina, kao i na postojeće MMSP i preduzetnike kako bi se stimulisali da zapošljavaju mlade i nezaposlene roditelje.

Mera projekta će pružanjem nefinansijske i finansijske pomoći podržati samozapošljavanje i zapošljavanje ciljnih grupa kroz:

edukaciju o pokretanju i vođenju posla, u vidu obuka za započinjanje i unapređenja biznisa,
takmičenje za najbolji biznis plan,
bespovratnu pomoć za finansiranje najboljih biznis planova,
mentoring za novosnovane i postojeće privredne subjekte.
Uslovi za učešće u Programu

Mera za podsticaj zapošljavanja mladih od 18 do 35 godina starosti, kroz nefinansijsku podršku za početnike u poslovanju i dodelu bespovratnih sredstava za pokretanje i unapređenje poslovanja realizuje se po Programu podrške početnicima za započinjanje posla – “START UP” koji je pripremila opština Medveđa.

Program se realizuje u dve faze i to:

I faza Programa – Obuke

II faza Programa – Dodela bespovratnih sredstva i mentoring

Detaljne uslove konkursa možete videti na sajtu opštine Medveđa www.medvedja.org.rs, lično u kabinetu predsednika opštine u zgradi Komiteta, kao i u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj, gde možete preuzeti neophodnu dokumentaciju i dobiti instrukcije za konkurisanje.

NAČIN PRIJAVLjIVANjA I ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA:

Rok za dostavu prijava za učešće u obuci za započinjanje biznisa je 07. septembar 2018. godine do 14:00 časova.

Prijave sa naznakom „Prijava na javni poziv za učešće u Programu obuke za započinjanje biznisa/unapređenje poslovanja i dodelu bespovratnih sredstava mladim bračnim parovima, mladim majkama i ženama (starosti 18 do 35 godina) u okviru projekta „Radimo za bolju budućnost dece“ se podnose lično ili preporučenom poštom na adresu:

Opština Medveđa

Komisija za prijem prijava po javnom pozivu

za mere populacione politike

Adresa: Jablanička 48

16240 Medveđa

Rok za dostavu prijava u okviru druge faze Programa uslovljen je realizacijom obuke za započinjanje biznisa, odnosno 14 dana nakon završetka obuka a podnosioci prijava u fazi takmičenja će o istom biti blagovremeno obavešteni.