Jablanički okrug Jug Srbije Leskovac Vesti

U sredu 14.08. dospeva na napalatu III rata akontacije poreza na imovinu

Gradska uprava grada Leskovca – Odeljenje za finansije – Odsek lokalne poreske administracije, obaveštava obveznike plaćanja javnih prihoda da III akontacija poreza na imovinu dospeva za plaćanje 14. avgusta 2019. godine.

Pozivaju se poreski obveznici da svoje obaveze blagovremeno izmire, jer se na iznos akontacije koja nije plaćena do navedenog roka plaća kamata u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Lokalna poreska administracija