Leskovac Vesti

U Tulovu i Velikoj Kopašnici renovirane zdravstvene ambulante

U selu Tulovu završeni su radovi na rekonstrukciji zdravstvene ambulante, u čiju adaptaciju je lokalna samouprava uložila 550.000 dinara. Tim sredstvima zamenjeni su dotrajala krovna konstrukcija, oluci i lamperija, a fasada i unutrašnji zidovi su okrečeni.

РЕНОВИРАНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ У ТУЛОВУ И ВЕЛИКОЈ КОПАШНИЦИ

Osim toga, uloženo je i dodatnih 240.000 dinara za kopanje novog bunara i povezivanje ambulante na vodovodnu mrežu. U ovaj objekat godinama nije bilo značajnijih ulaganja pa će oko 600 stanovnika Tulova sada imati bolje uslove lečenja.

????????????????????????????????????
Zdravstvena ambulanta u Velikoj Kopašnici

Slični radovi izvedeni su i na zdravstvenoj ambulanti u Velikoj Kopašnici u koju je uloženo pola miliona dinara. Novčanu pomoć za sanaciju ovog objekta dali su i sami meštani, koji su prikupili 30.000 dinara. Ovde će četiri dana u nedelji moći da zdravstvenu zaštitu dobije oko 700 stanovnika Kopašnice, kao i stanovnici Slatine i Padeža.

Ovo su dve poslednje od ukupno 34 renovirane ambulante na teritoriji Grada Leskovca, a u narednom periodu cilj će biti da se u većini ovih objekata saniraju podovi i postave rampe za invalide.