Vesti

UDOVIČKI: USKORO PRECIZNI PODACI O ZAPOSLENIMA U JAVNOM SEKTURU

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički izjavila je danas da bi to ministarstvo do kraja februara 2016. godine moglo da objavi preciznije podatke o broju zaposlenih u javnom sektoru i da bi nakon toga ti podaci bili pouzdani i mogli redovno da se prate. Udovički je na skupu „Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti“ rekla da ima obećanje od Ministarstva finansija da će se informatički poboljšati registar zaposlenih u javnom sektoru, na osnovu kojeg Ministarstvo za državnu upravu može da prikaže podatke o zaposlenima u javnom sektoru na svom sajtu.

„Mi stvaramo poseban tim ljudi koji će se baviti unapređivanjem registra, a dogovor je da to obavimo do kraja januara i onda bi do kraja februara dobili po prvi put podatke sa boljim kvalitetom“, rekla je Udovički Tanjugu.

Ona je kazala da se tada očekuje da objavljivanje podataka iz tog registra postane redovno, ali da to bude na način koji će štititi podatke o ličnosti.

Udovički je rekla da registar već postoji i da ga Ministarstvo za državnu upravu već koristi za sprovođenje politike racionalizacije u javnom sektoru.

„Ali, potrebno je uložiti puno rada da se očiste podaci od grešaka i dvostrukog računanja, s obzirom na to kako se sada radi na osnovu ukrštanja i sa podacima iz centralnog registra socijalnih osiguranika“, napomenula je Udovički.

Ministarka je dodala da upravo zbog tih razloga ne mogu redovno da se osvežavaju podaci na sajtu Ministarstva, što je neophodno da bi te brojke mogle redovno da se prate.

Skupština Srbije je letos usvojila Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru u cilju praćenja broja zaposlenih i njihovih primanja.

Za tačnost podataka unetih u registar, kako je predviđeno, odgovoran je korisnik javnih sredstava, a za kršenje zakona su predviđene kazne od 5.000 dinara do dva miliona dinara.