Društvo Jablanički okrug Leskovac Srbija Vesti

Udruženje Tim 42 organizuje po prvi put strukturirani dijalog mladih sa donosiocima odluka u Leskovcu

Tokom decembra 2020. udruženje Tim 42 organizovaće po prvi put strukturirani dijalog mladih sa donosiocima odluka u Leskovcu. Tokom sastanka, predstavićemo rezultate istraživanja potreba mladih u Leskovcu koje smo sproveli u periodu septembar-novembar 2020, kao i predstaviti mapirane dostupne programe za mlade na lokalu. Ideja nam je da pokrenemo proces gde će mladi aktivno učestvovati u donošenju odluka koje ih se tiču na lokalu, biti pitani i uključivani u procese ne samo kao korisnici već pri kreiranju programa.

U saradnji sa lokalnom Kancelarijom za mlade, prikupljene podatke kao i zaključke sa sastanka iskoristićemo kao polaznu tačku za novi Lokalni akcioni plan za mlade.

„Pozivamo mlade osobe (15-30) iz Leskovca i okoline, da se prijave za učešće u ovom procesu. Proces podrazumeva: onlajn trening (putem Zoom platforme) gde će mladi imati priliku da se upoznaju sa ostalim učesnicima, da se dodatno informišu o tome šta znači aktivno učešće mladih, koji su nivoi participacije, kao i da se pripreme za sam sastanak sa donosiocima odluka tokom decembra“- navodi se u saopštenju.

Za učešće u programu mladi se mogu prijaviti popunjavanjem formulara na ovom linku. Prijave su otvorene do popune mesta i važi za sve zainteresovane.

Projekat „Prvi koraci za Leskovac prilagođen mladima“ podržan je od strane Evropske Unije kroz projekat “Regional Youth Compact for Europe” koji sprovodi Fondacija Centar za demokratiju. Trening za pripremu mladih za strukturirani dijalog sprovodimo uz podršku NAPORa i KOMSa u okviru programa Opens na putu.