Deca - Naša budućnost

Upotreba antibiotika kod dece

Ministarsvo zdravlja Srbije godinama je upozoravalo na opasnost nekontrolisane upotrebe antibiotika navodeći da od bakterijskih infekcija svake godine u Evropi 25 000 ljudi izgubi život.

Ministarstvo je u saopštenju istaklo da je na Ministarskoj konferenciji o antimikrobnoj rezistenciji (AMR) u Amsterdamu, na kojoj su učestvovali ministri zdravlja i poljoprivrede zemalja Evropske Unije, upozoreno da povećanje otpornosti bakterija podriva zdravstveni sistem, polako ali sigurno.

Na konferenciji, koja je održana 10. februara, ministarka zdravlja Holandije Edit Šipers rekla je da je puno toga urađeno na izradi dokumenta, a da je sada vreme za akciju.

Na konferenciji je istaknuto da je neophodno zalaganje vlada država da se pokrenu aktivnosti i preduzmu mere za suzbijanje antimikrobne rezistencije i još snažnije podrže inicijative Evropske Unije koja je izradila Akcioni plan i Svetske zdravstvene organizacije koja je još 2015. godine, usvojila Globalni akcioni plan o AMR-u.

Posebno je nalašeno da je potreban jedinstveni pristup u rešavanju ovog problema koji povezuje zdravlje ljudi, životinja i zdravlje životne sredine (“One Health”), navodi se u saopštenju.