Vesti

USKORO IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PREKRŠAJIMA

Usavršavanjem postojećih odredbi Zakona o prekršajima trebalo bi da se proširi primena prekršajnog naloga odnosno, plaćanje pola iznosa fiksno pripisane kazne u roku od osam dana, kao i da se prekršioci, koji u tom roku namire kaznu, uopšte više ne upisuju u registar prekršajnih sankcija.

Radna grupa Ministarstva pravde radi na izmenama i dopunama Zakona o prekršajima koji je počeo da se primenjuje u martu 2014. godine, kako bi se poboljšala njegova primena i efikasnost u radu sudova.