Vesti

Verovanje na Trojice

Trojice, Duhovi ili Pedesetnica je hrišćanski praznik kojim se proslavlja silazak svetog Duha na apostole u Jerusalimu, 50 dana nakon Hristovog Vaskrsenja. Odatle i izraz proslava Pedesetnice.

Ovaj praznik se slavi i kao dan rođenja crkve, jer se u Delima Apostolskim govori da su su apostoli puni Duha Svetoga govorili tako da su ih mogli razumeti ljudi svih naroda i jezika, a mnoštvo se „dalo krstiti te su primili Duha Svetoga“.

Običaj je da se na ovaj dan unose sveža trava i cveće u crkve i hramove. Nakon liturgije služi se večernje. Na njemu se kleči i pletu venci od trave i cveća. Ispeleteni venci se nose kući i stavljaju pored ikone i kandila.
Takođe, vlada uverenje da u periodu oko ovog praznika treba da manastire obilaze osobe koje bi naročito trebalo da traže oprost grehova ili one kojima je lek neophodan.

Molitva Svetom Duhu

Care nebeski, Utešitelju, Duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznico dobara i davaoče života, dođi i useli se u nas, i očisti nas od svake nečistote i spasi, Blagi, duše naše. Amin

 

(Opanak)