Društvo Srbija Vesti

Višestruka korist od efikasnog upravljanja rizicima po bezbednost na radu

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije Zoran Đorđević poručio je danas na konferenciji „Sprečavanje izlaganja opasnim supstancama“ da je to ministarstvo posvećeno stalnom unapređivanju bezbednosti i zdravlja na radu.

Đorđević je tom prilikom uputio apel poslodavcima u Srbiji da budu odgovorni i da primenjuju sve mere bezbednosti i zdravlja na radu, koje su propisane zakonom.

On je istakao da je cilj ove konferencije podizanje svesti o rizicima koje predstavljaju opasne supstance na radnom mestu, kao i promovisanje kulture prevencije rizika.

Radnici su najveći resurs koji imamo. Oni svakodnevno izgrađuju našu zemlju, ne bežeći od toga da proširuju sopstvene vidike i uvećavaju svoja znanja i veštine. Zato zaista zaslužuju našu pažnju i brigu koja se ogleda u omogućavanju najvećeg nivoa zaštite na radu, istakao je ministar.

Prema njegovim rečima, efikasnim upravljanjem rizicima po bezbednost i zdravlje na radnom mestu ostvaruje se višestruka dobrobit – na korist je zaposlenih, dobro je za poslovanje, kao i za širu društvenu zajednicu.

On je naglasio i da je od ključne važnosti i podizanje svesti poslodavaca i svih uključenih u sistem bezbednosti i zdravlja na radu, u cilju povećanja standarda i stope usaglašenosti sa evropskim standardima i propisima u praksi, pri čemu je značajan činilac promena ponašanja i odnosa po ovom pitanju.

Nažalost, dešavaju se situacije u kojima naši radnici stradaju, a to je posledica nemara poslodavaca koji sebi daju pravo da uskraćuju radnicima osnovna prava i to želimo da iskorenimo, naglasio je Đorđević.

Ministar je ukazao na to da će oni koji i dalje budu zanemarivali značaj bezbednosti i zdravlja na radu svojih zaposlenih dovesti u pitanje sopstveni poslovni položaj.

Vlada Srbije je odlučna u nameri da se svaki slučaj nemara i ugrožavanja bezbednosti i zdravlja zaposlenih, u skladu sa zakonom, do kraja ispita u najkraćem mogućem roku, a odgovorni procesuiraju i posluže kao neslavni primer koji će imati za cilj da u budućnosti poslodavce odvrati od takvih postupaka, rekao je on.

Đorđević je pre konferencije razgovarao sa direktorkom Evropske agencije za bezbednost i zdravlje na radu Kristom Sedlaček, koja je istakla da Srbija može da bude primer drugim zemljama Evropske unije jer je povećala broj inspekcijskih nadzora i dala veća ovlašćenja i inspekciji i Upravi za bezbednost na radu.

Konferenciju „Sprečavanje izlaganja opasnim supstancama“ organizovala je Uprava za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada, u saradnji sa Evropskom agencijom za bezbednost i zdravlje na radu, navodi se u saopštenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.