Jablanički okrug Lebane Vesti

Vojni lekar na selu u Popovcu

Dana, 28.septembra 2017.godine, 3.Centar za obuku u saradnji sa lokalnom samoupravom opštine Lebane, u selu Popovce realizovao je akciju Ministarstva odbrane Vojske Srbije “Vojni lekar na selu“.

Cilj akcije je bio pružanje opšteg lekarskog pregleda meštanima sela Popovce. U ovoj akciji pored lekarske ekipe iz sastava 3.Centra za obuku, učestvovali su agronom i predstavnici iz Doma zdravlja, Crvenog krsta i Centra za socijalni rad, opštine Lebane. Izvršen je opšti lekarski pregled 24 meštana, u sklopu koga je pacijentima, meren krvni pritisak i određivan nivo šećera u krvi.

 

U toku trajanja akcije Crveni krst iz Lebana podelio je pakete sa hranom i sredstvima za higijenu na 10 socijalno najugroženija domaćinstva u selu. Dok su geronto domaćice Centra za socijalni rad iz Lebana pružale svoju pomoć meštanima sela Popovce u toku obilaska domaćinstava u selu.