Bojnik Vesti

''Vojni lekar na selu'' u selu Gornji Brestovac

3. Centar za obuku u saradnji sa lokalnom samoupravom opštine Bojnik, u selu Gornji Brestovac realizovao je akciju Ministarstva odbrane Vojske Srbije “Vojni lekar na selu“.
Cilj akcije je bio pružanje opšteg lekarskog pregleda meštanima sela Gornji Brestovac.
U ovoj akciji pored lekarske ekipe i vojnog veterinara iz sastava 3.Centra za obuku, učestvovali su agronom i predstavnici iz Doma zdravlja, Crvenog krsta i Centra za socijalni rad, opštine Bojnik.

Izvršen je opšti lekarski pregled 38 meštana, u sklopu koga je pacijentima, meren krvni pritisak, određivan nivo šećera u krvi i rađen EKG nalaz. Od ukupnog broja pregledanih pacijenata 30 procenata su činili pripadnici romske nacionalnosti. Edukaciju i savetovanje stanovništva o zaraznim bolestima zajedničkim za životinje i ljude, kao i pregled 93 grla stoke u tri domaćinstva izvršio je referent za veterinarsku službu Komande 3.CO.

U toku trajanja akcije Crveni krst iz Bojnika podelio je odeću socijalno najugroženijim domaćinstvima u selu.  Dok su geronto domaćice Centra za socijalni rad iz Bojnika pružale svoju pomoć meštanima sela Gornji Brestovac u toku obilaska domaćinstava u selu.