Srbija Vesti

Vučić imenovao Stefanovića za sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić doneo je odluku o imenovanju Nebojše Stefanovića, ministra unutrašnjih poslova, na funkciju sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost, na osnovu člana 7. stav 3. Zakona o osnovama uređenja službi bezbednosti Republike Srbije.

Sekretara Saveta imenuje i razrešava predsednik Republike Srbije. Sekretar Saveta po funkciji obavlja posao šefa Biroa za koordinaciju rada službi bezbednosti.

Sekretar Saveta se stara o izvršavanju zaključaka Saveta i obavlja druge poslove koji su određeni poslovnikom i drugim aktima Saveta.

(Kraj)