Društvo Jablanički okrug Jug Srbije Lebane Leskovac Srbija Vesti

Zahvalnice Ministarstva odbrane za predsednika opštine Lebane i načelnika Jablaničkog upravnog okruga

Predsedniku opštine Lebane Ivanu Bogdanoviću, uručena je danas Zahvalnica Ministarstva odbrane – Regionalnog centra Ministarstva odbrane Niš, za nesebičnu podršku i pruženu pomoć u izvršavanju namenskih poslova i zadataka iz nadležnosti Regionalnog centra Ministarstva odbrane Niš u toku 2021. godine.

Zahvalnicu je predsedniku opštine Lebane uručio pukovnik Nenad Marković, koji je tom prilikom uručio zahvalnicu i načelniku Jablaničkog upravnog okruga Milošu Ćiriću.

„Čast mi je da Plan odbrane opštine Lebane bude reper ostalim gradovima i opštinama u Srbiji. Veliko je zalaganje mojih saradnika, a ova nagrada je samo dokoz da zajedno dobro radimo i da je Lebane na dobrom putu“ – rekao je predsednik Bogdanović.

„Opština Lebane je u 2021. godini pokazala jedan nivo priprema koji je ocenjen od strane najviših vojnih rukovodilaca kao neophodan i značajan, uspešno je izradila Plan odbrane, koji je i usvojen i koji je potom služio kao primer za izradu Planova odbrane ostalim jedinicama lokalnih samouprava“ istakao je pukovnik Marković.

infocentarjug.rs