Leskovac Vesti

Zamena ličnih karata i vikendom

Zakonom o ličnoj karti je propisano da naši sugrađani stari obrazac lične karte mogu zameniti za novu biometrijsku ispravu do 31. decembra tekuće godine.

S obzirom na povećan broj zahteva za izdavanje biometrijske lične karte, kako se ne bi stvarale prevelike gužve Policijska uprava u Leskovcu je angažovala maksimalan broj službenika kao i tehničkih sredstava kako bi naši sugrađani ovu svoju obavezu mogli da izvrše u predviđenom roku.

Ujedno podsećamo sugrađane, da podnošenje zahteva za izdavanje biometrijske lične karte mogu vršiti svakog radnog dana u vremenu od 7,30 do 20 časova kao i subotom i nedeljom od 7,30 do 15 časova, navodi se u sapštenju PU Leskovac.