Jug Srbije Lebane Vesti

Završetak izgradnje Centra za dijalizu u Lebanu finansiraju EU i Švajcarska

U Lebanu su počeli radovi na završetku Centra za dijalizu pri Domu zdravlja, koji je od izuzetnog značaja za pacijenate ne samo iz ove opštine, već i susednih Medveđe i Bojnika koji boluju od bolesti bubrega.

Realizacijom ovog projekata za koji su Evropska unija (EU) i Vlada Švajcarske, preko razvojnog programa Evropski PROGRES, opredelile pet miliona dinara, a opština Lebane izdvojila još toliko, biće izvedeni svi završni građevinski radovi, kao i električne instalacije, ventilacija i klimatizacija prostorija.

„Naši pacijenti i pacijentkinje neće više morati da putuju u Leskovac na dijalizu jer će im neophodna zdravstvena usluga biti dostupna ovde u Lebanu, a istovremeno ćemo rasteretiti sanitetska vozila koja su neophodna za druge intervencije“, rekao je Voja Trajković, direktor Doma zdravlja u Lebanu.

Dom zdravlja će uz podršku Evropske unije i Vlade Švajcarske dobiti i deo medicinske opreme  za budući Centar za dijalizu koja uključuje defibrilator, Elektrokardiograf (EKG aparat), monitor za pacijente, osam ležajeva i jedan suvi sterilizator, koji će doprineti da Centar radi u punom kapacitetu, dok će dva lekara i osam medicinskih sestara proći potrebne obuke.

„Shvatajući važnost ovog projekta izdvojili smo iz opštinskog budžeta značajna sredstva   sredstva u iznosu od pet miliona dinara, kako bi Centar konačno bio završen“, rekao je Zoran Ilić, predsednik opštine, i dodao da opština uspešno sarađuje sa Evropskim PROGRESom na projektima koje finansiraju EU i Vlada Švajacarske a koji doprinose boljem kvalitetu života ljudi u ovom kraju.

Kako je predviđeno radovi bi trebalo da budu završeni u roku od tri meseca, a izvođač radova je lebanska građevinska firma „Invest Produkt” koja je izabrana u postupku javne nabavke koji je raspisala opština Lebane.

Aktivnosti Evropskog PROGRESa, programa koji doprinosi održivom razvoju južne i jugozapadne Srbije, Evropska unija i VladaŠvajcarske podržava sa ukupno 24,46 miliona evra. Program ima za cilj da ojača lokalnu administraciju, stvori povoljnije okruženje za razvoj infrastrukture i privrede kao i poboljšanje sprovođenja politika u oblasti socijalne inkluzije. Aktivnosti na terenu sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).