Jablanički okrug Jug Srbije Medveđa Vesti

Značaj uključivanja mladih sa hendikepom „Svako ima pravo da se bavi sportom”

Kancelarija za mlade je u saradnji sa sportskim savezom opštine Medveđa, organizovala radionicu na temu “Značaj uključivanja mladih sa hendikepom – Svako ima pravo da se bavi sportom”.

Radionica se odnosi na sprečavanje diskriminacije i značaj uključivanja mladih sa hendikepom. Ovo je samo prva faza, koja se odnosi na upoznavanje i prepoznavanje problema, dok je drugi deo aktivnosti predviđen da se održi do kraja ove godine, a odnosi se na uključivanje mladih sa hendikepom u sportske aktivnosti i događaje.

Predsednik opštine Medveđa, dr Nebojša Arsić pozdravio je inicijativu da se mladi sa hendikepom u pravom smislu integrišu u društvo.

„Podsticanje mladih na bavljenje sportom i na društveni aktivizam, doprineće jačanju svesti, sticanju znanja i izgradnji stavova koji su neophodni za prihvatanje različitosti, održivih stilova života i zdravog načina života.

Imajući u vidu osnovnu ciljnu grupu, ova radionica je direktno usmerena na poboljšanje položaja i kvaliteta života mladih sa invaliditetom, kroz njihovu uključenost u sportske aktivnosti.“

Predavač, specijalni pedagog defektolog Ivana Milosavljević je istakla da je prepoznavanje problema prvi korak ka podršci, a inkluzija je proces koji ne može odjednom da se reši.

„Godinama niko za nas nije znao, niti čuo“, pomenula je Radmila Milojković, majka deteta sa autizmom i predsednik udruženja „Srce za decu“. Na teritoriji opštine Medveđa ima trideset dve osobe kojima je inkluzija neophodna. Bilo je potrebno da se formira udruženje, da bi prava mogla da se ostvaruju. Pojedinac sam ne može da se bori“, dodaje Radmila.
  
Cilj radionice je ostvarivanje prava na jednake šanse svih mladih u društvu, a posebno mladih iz osetljivih grupa, kroz sportsko-edukativne aktivnosti koje promovišu i doprinose razvoju sporta osoba sa invaliditetom i društvenom uključivanju.

Izvor:Opština Medveđa