Prepoznaj istinu! (2019.)

Manipulacija fotografijama

Manipulacija fotografija skoro je stara koliko i sama fotografija, ali moderna tehnologija je učinila to uobičajenim i jednostavnim za obavljanje. Pomoću softvera za uređivanje fotografija gotovo svako može napraviti velike promjene na slici, od prilagođavanja boja i osvjetljenja, dodavanja i uklanjanja sadržaja. Zbog toga uvek treba da kritički posmatrate slike u medijima.

Iako je uobičajeno da novinski mediji unose manje izmene poput podešavanja osvetljenja, ostrine slike, za novinare je neetično da uređuju fotografiju na način koji menja njeno značenje ili dovodi u zabludu citaoca/gledaoca. Iako se takva praksa ne dešava često u legitimnim informativnim medijima, postoji dosta manje renomiranih izvora vesti koji rado uređuju fotografije da bi privukli vašu pažnju.

Oglasi i društveni mediji

Nažalost, manipulacija fotografijama je uobičajena i u drugim vrstama medija, poput reklama. U nastojanju da vam nešto prodaju, TV reklame i reklamni oglasi često su krivi za prikazivanje ljudi i proizvoda koji izgledaju bolje nego što stvarno jesu.

Korisnici društvenih medija pre svega instagrama i fejsbuka takođe mogu sebi da priušte digitalni „makeover“ uz minimalan napor. Koristeći alate za uređivanje i filtere slike ugrađene u različite aplikacije, korisnici mogu u samo nekoliko trenutaka učiniti da izgledaju onako kako im se sviđa.

Otpor protiv manipulacije fotografijama

Posljednjih godina, međutim, došlo je do otpora javnosti protiv ove prakse u oglašavanju i drugim medijima, pozivajući na realnije i prirodnije prikaze ljudi. Srećom, sve više i više stvaralaca sadržaja počinje da prihvata slike koje ne koriste neprirodno uređivanje fotografija.

Ali čak i ako ljudi protestuju protiv toga, verovatno će se manipulacija fotografijama još dugo pojaviti. To znači da ćete morati da pazite na slike koje izgledaju previše dobro da bi bile istinite.

 

MANIPULIMI ME  FOTOGRAFI

 Manipulimi i fotografive është pothuajse aq i vjetër sa vetë fotografia, por teknologjia moderne e ka bërë atë të zakonshëm dhe të lehtë për tu realizuar. Me përdorimin e programeve për redaktimin e fotografive pothuajse çdokush mund të bëjë ndryshime të mëdha në fotografi, nga rregullimi i ngjyrave dhe ndriçimi, tek shtimi dhe heqja e përmbajtjes.. Prandaj, gjithmonë duhet të shikoni në mënyrë kritike fotografit në media.

Edhe pse  është e zakonshme që mediat e gazetave të bëjnë ndryshime të vogla, siç është rregullimi i ndriqimit, mprehtësia e një fotografie, është joetike për gazetarët të përpunojn fotografin në  mënyrë që ndryshon kuptimin e saj ose mashtrojën lexuesin / shikuesin.

Reklamat dhe mediat sociale

Fatkeqësisht, manipulimi i fotografive është gjithashtu i zakonshëm në llojet e tjera të mediave, siç janë reklamat. Në përpjekje për t’ju shitur diçka, reklamat në TV dhe publikimet  reklamuese shpesh  janë fajtorë për portretizimin e njerëzve dhe produkteve që duken më mirë se sa janë në të vërtetë.

Përdoruesit e mediave sociale kryesisht Instagram-it dhe Facebook-ut  gjithashtu mund ti ofrojn vetës „makeover“ digjital me përpjekje minimale. Duke përdorur mjetet e përpunimit dhe filtrat e fotografive të integruar në aplikacione të ndryshme, përdoruesit mund  vetëm në disa momente t’i bëjnë ato të duken ashtu siç u pëlqen.

Rezistenca ndaj manipulimit të fotografive

Në vitet e fundit, megjithatë, ka pasur rezistenca publike kundër këtyre praktikave në publikim dhe në   media  tjera, duke bërë thirrje për një pamje më realiste dhe natyrore të njerëzve.Për fat të mirë, gjithnjë e më shumë krijues të përmbajtjes kanë filluar të pranojn foto  që nuk përdorin redaktimin e  panatyrshme të fotografive.

Por edhe nëse njerëzit protestojnë kundër kësaj, me siguri manipulimi i fotografive do të ndodhë për një kohë të gjatë. Kjo do të thotë që  duhet të keni kujdes për fotografit  që duken shumë mirë për të qenë të vërteta.

 

Projekti „Njihuni me të vërtetën“ është bashkëfinancuar nga buxheti i Republikës së Serbisë – Ministria e Kulturës dhe Informacionit. Qëndrimet e shprehura në një projekt mediatik të mbështetur nuk shprehin qëndrimet e organit i cili ka dhënë fondet.