Društvo Vesti

Isplata redovne i privremene novčane naknade

Saopštenje Nacionalne službe za zapošljavanje.

Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava da će preko Poštanske štedionice, izvršiti isplatu redovne novčane naknade nezaposlenim licima za jun 2016. godine, u četvrtak,  21.07.2016. dok če nezaposlenim licima koja žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija, takođe preko Poštanske štedionice, isplatiti privremenu novčanu naknadu za jun 2016. godine, u petak, 22.07.2016.