Medijska pismenost je osnova svakog demokratskog društva – Zorica Radenović NVO “Sedma sila mladih”

O medijskoj pismenosti za naš portal govori Zorica Radenović – diplomirani politikolog i novinar, FPN Beograd, predsednica NVO Sedma sila mladih (omladinska organizacija koja se bavi informisanjem mladih o svim pitanjima i aktuelnostima koje uključuju ovu ciljnu grupu), i osnivač urednik časopisa i portala Krug mladih – Budvanski časopis za mlade – Šta je za […]

“Sa medijskim obrazovanjem djece trebamo početi čim djeca počnu koristiti medije” – Ana Dokler urednicu portala medijskapismenost.hr

Za Info Centar Jug govori Ana Dokler dipl. novinarka. Glavna urednica portala medijskapismenost.hr, koji su pokrenuli Agencija za elektroničke medije Republike Hrvatske i Ured UNICEF-a za Hrvatsku. Šta je za Vas medijska pismenost i koliko je ona danas važna? Na portalu medijskapismenost.hr oslanjamo se na široku definiciju prema kojoj medijska pismenost uključuje sposobnosti pristupa, analize, […]

Medijska pismenost je danas najvažnija veština snalaženja u savremenom svetu – Nemanja Marinović “Centar za marginu”

Centar za marginu je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana i građanki, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite ljudskih prava i unapređenja položaja marginalizovanih društvenih grupa. Program je usmeren na jačanje kapaciteta mladih za monitoring i samostalno kreiranje medijskog sadržaja iz perspektive ljudskih prava i reprezentacije marginalizovanih društvenih grupa. Jedan od segmenata je “Škola […]

“Medijska pismenost je danas važnija nego ikada pre” – Stefan Janjić urednika portala Fake News Tragač

– Šta je za Vas medijska pismenost i koliko je ona danas važna? Medijska pismenost podrazumeva, pre svega, kritičko sagledavanje medija, koje ne postoji bez seta mentalnih “alata” na osnovu kojih odvajamo važno od nevažnog, javni interes od privatnog, javno od intimnog, etičko od diskriminatornog, profesionalno od promotivnog, a na kraju krajeva i istinito od […]

Decu treba učiti kritičkom razmišljanju – Nebojša Dimitrijević – kustos-arheolog

– Šta je za Vas medijska pismenost i koliko je ona danas važna? Za mene medijska pismenost predstavlja sposobnost čoveka da kritički procesuira informacije koje do njega dolaze iz multumedijalnih izvora. Danas medijska pismenost predstavlja veoma važan segment  ne samo svakodnevnog života, već i ličnosti svake jedinke, jer nalazimo se  u informatičkom i digitalnom dobu […]

“U eri senzacionalističkog izveštavanja, jako je teško razlikovati istine od laži” Suzana Stanković Ilić – Psiholog OŠ Vasa Pelagić

– Šta je za Vas medijska pismenost i koliko je ona danas važna? Medijska pismenost podrazumeva prisustvo neophodnih znanja kod ljudi o ulozi značajnih kanala informisanja, uslovima pod kojima oni mogu efikasno da služe svojoj svrsi, a takođe I prisustvo neophodnih veština koje omogućavaju da se izvrši procena sadržaja I usluga koje ti kanali nude. […]

Edukatori Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu

Šta je za digitalna pismenost i koliko je ona danas važna? Digitalna pismenost se definiše kao sposobnost kritičkog i bezbednog korišćenja tehnologije na poslu, u slobodno vreme i u komunikaciji. Pored tehničkih znanja i veština, digitalna pismenost uključuje i kreativno korišćenje informacija, rešavanje problema u digitalnom okruženju ali socijalno-etičke aspekte bezbednog korišćenja digitalnih tehnologija. Ovo […]

“Od ključne je važnosti da deca od najranijeg uzrasta razvijaju medijsku i informacionu pismenost “ – Jadranka Milanović – Savetnica za komunikacije UNICEF

– Šta je za Vas medijska pismenost i koliko je ona danas važna? Medijska pismenost znači osposobljavanje građana da pristupe, analiziraju, kritički vrednuju i kreiraju medijske sadržaje, i tako postanu aktivni učesnici u društvu; da znaju kako da koriste i razumeju medije i informacije; da imaju veštine da procene pouzdanost, tačnost i objektivnost izvora informacija; […]

“Preko medijskih poruka mladi grade sebi uzore, sistem vrednosti i odnos prema drugim ljudima” – Pavel Domonji, savetnik u Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu

Šta je za vas medijska pismenost i zašto je ona danas važna? Medijska pismenost je važna zato što su mediji sve važniji. Medijski kabl je višestruko omotan oko ove planete i stvarnost nam je sve više medijski posredovana. Ne smemo smetnuti sa uma da su mediji poput rimskog boga Janusa – mogu biti veoma produktivni […]