PËRMBLEDHJE E PROJEKTIT „TË GJITHË DUHET TË DIMË – MBROJTJA E FËMIJËVE NGA ABUZIMI NË INTERNET“

Përveç teksteve të karakterit të përgjithshëm dhe konceptual, diskutohen gjithashtu tema të cilat janë shumë aktuale në botë dhe kanë të bëjnë me ndikimin e teknologjive të reja tek të miturit, si: FOMO, lajme të pavërrteta, varësi nga Interneti, prindërim digjital, theks të veçantë dhe një pjesë e rëndësishme e temave dhunë kibernetike / dixhitale. […]

EFEKT NEGATIVE E REKLAMËSISË (REKLAMIM) PËR FËMIJËT

Megjithëse ka disa efekte pozitive të reklamimit për fëmijët, fakti është se reklamimi mund të ketë shumë efekte negative në mendjet e reja, veçanërisht nëse prindërit nuk janë të kujdesshëm dhe nuk u mësojnë fëmijëve të tyre për të pasur mendime kritike. Në shumë raste, mesazhet në reklama keqinterpretohen dhe çojnë tek fëmijët që kanë […]

TË GJITHE DUHET TË DIMË -RASTET E KEQPËRDORIMIT TË INTERNETIT

Gjatë realizimit të projektit “ Të gjithë duhet të dimë“,redaksioni i   Qendrës së Informacionit të Jugut i drejtoi ftesën publike personave që drejtpërdrejt vuajtën nga një lloj abuzimi nëpërmjet internetit. Ndonëse thirrja u drejtohej të rinjve, ne u referohemi gjithashtu si njerëz të moshuar. Më shumë se 80% e atyre që raportuan me përvojat e […]

BOBAN ZRAVKOVIQ AP LESKOVC -„MË E RENDËSISHME ËSHTË QË TË ZHVILLOHET VETËDIJA E FËMIJËVE QË ATA MUND TË KEQPËRDOREN NË INTERNET“

Në kuadër të projektit „Të gjithë  duhet  të dimë:“ Ne biseduam me Boban Zdravkovic, zëdhënës i Departamentit të Policisë së Leskovcit dhe komandantin e stacionit  të policisë së trafikut Leskovc. A keni regjistruar raste të raportuara të abuzimeve në internet dhe dhunë digjitale në territorin e rrethit të Jabllanicës? Ne nuk kemi akuza penale për […]

SVETLLANA DIMITRIJEVIQ, PSIKOLOGE E GJIMNAZIT NË LEBAN- “ FËMIJËRIA NË MJEDISE QË OFROJNË NJË NDJENJË TË SIGURISË DHE MBËSHTETJES, VENDITARE PËR ZHVILLIMIN E FËMIJËS“

Fëmijëria në një mjedis që siguron një ndjenjë sigurie dhe mbështetjeje, vendimtare për zhvillimin e fëmijës  – Svetllana Dimitrijeviç, Psikologe E Gjimnazit në Leban. Gjatë realizimit të projektit „Mbrojtja e fëmijëve nga abuzimi në internet“, ne kemi kryer sondazhe të shumta dhe intervista në shkollat në rrethin e Jabllanicës. Sidoqoftë, vlen të theksohet në veçanti […]

JELENA FILIPOVIQ ,PSIKOLOGE SHF “GORNJA JABLANICA“(JABLANICA E EPËRME) MEDVEGJË – AJO QË UA LËMË FËMIJEVE TANË NUK ËSHTË PASURIA E PRONËS, POR SISTEMI I VLERAVE, BESIMIT, MIRËKUPTIMIT, DASHURIS…

Jelena Filipoviq Psikologe SHK „Gornja Jablanica” (Jablanica e Epërme) Medvegjë – „Ajo që ua lëmë fëmijëve tanë nuk është pasuria e pronës, por sistemi i vlerave, besimit, mirëkuptimit, dashurisë …“ Cilat janë abuzimet më të zakonshme të fëmijëve në internet që takuat? A mund të na jepni disa shembuj nga shkolla juaj? Nuk kemi pasur […]

FOMO (FEAR OF MISSING OUT) -SËMUNDJE MENDORE E NJERIT MODERN

A keni problem gjatë bisedës me njerëz të tjerë ose duke shikuar një film apo lojë, a  kontrolloni vazhdimisht telefonin tuaj? A ankohet  familja juaj në këtë zakon të vazhdueshëm të mediave sociale? Nëse jeni në  panik kur nuk keni qasje në ËiFi, ju mund të keni FOMO-të cilën Anglisht Oxford shpalli  fjalën e Vitit […]

ËSHTË E NEVOJSHME TË PUNOHET NË GJETJEN E MËNYRAVE PËR FËMIJËT QË TË EDUKOHEN SIÇ DUHET PA PASUR NEVOJ TË MOHOJNË PLOTSISHTË TEKNOLOGJIT MODERNE

„Është e nevojshme të punohet në gjetjen e mënyrave për fëmijët që të edukohen siç duhet pa pasur nevojë të mohojnë plotësisht teknologjinë moderne“ – Maja Aleksiq Shkolla fillore „Bora Stankoviq“ – Vuqje – Cilat janë abuzimet më të zakonshme të fëmijëve në internet që takuat? A mund të na jepni disa shembuj të praktikës […]

SHKOLLA KA PËR DETYRË TË EDUKOJ VAZHDIMISHT PRINDËRIT DHE NXËNËSIT RREH GJITHA FORMAVE TË DHUNËS ELEKTRONIKE

“Shkolla ka për detyrë të edukojë vazhdimisht prindërit dhe nxënësit për të gjitha format e dhunës elektronike“ – Milica Stojanoviq, pedagogë, Shkolla e mesme  në Grdelicë Cilat janë abuzimet më të zakonshme të fëmijëve në internet që takuat? A mund të na jepni disa shembuj të praktikës suaj? Nuk ka shembuj konkret të abuzimit të […]

Bojana Sholaja – „Interneti duhet të jetë një mjet përmes të cilit fëmijët bëhen njerëz human ,jo e kundërta ‘

„Interneti duhet  të jetë një mjet përmes të cilit fëmijët bëhen  njerëz human ,jo  e kundërta ‘Bojana Solaja, Këshilltare e art e Ombudsmanit  të Malit të Zi. Cilat janë abuzimet më të zakonshme të fëmijëve në internet që takuat? Ka shumë shembuj të abuzimit të fëmijëve në internet dhe ato ndodhin çdo ditë. Megjithëse ka […]