Të gjithë duhet të dimë

BOBAN ZRAVKOVIQ AP LESKOVC -„MË E RENDËSISHME ËSHTË QË TË ZHVILLOHET VETËDIJA E FËMIJËVE QË ATA MUND TË KEQPËRDOREN NË INTERNET“

Në kuadër të projektit „Të gjithë  duhet  të dimë:“ Ne biseduam me Boban Zdravkovic, zëdhënës i Departamentit të Policisë së Leskovcit dhe komandantin e stacionit  të policisë së trafikut Leskovc.

A keni regjistruar raste të raportuara të abuzimeve në internet dhe dhunë digjitale në territorin e rrethit të Jabllanicës?

Ne nuk kemi akuza penale për këtë vepër, e cila tregon mosekzekutimin e njëjtë. Megjithatë, figura e errët e kryerjes së këtij krimi është e madhe, prandaj fëmijët nuk raportojnë asnjë lloj abuzimi në internet, apo ndonjë forme të dhunës digjitale. Jo vetëm policia, fëmijët nuk i raportojnë këto krime në organet e tjera shtetërore apo edhe në prindërit e tyre. Duke lundruar në internet, fëmijët shpesh e ekspozojnë veten duke u bërë objekt i sulmeve të tilla. Në raste të caktuara, ata nuk e njohin atë, madje edhe kur e njohin atë, është një sjellje e zakonshme, diçka normale dhe e rregullt për jetën e tyre. Për shembull, nëse bëhet fjalë për Facebook, vetëm ndryshimi i një foto, një fotokopjim i ashtuquajtur, është një nga format e abuzimit. Këtu  më së shpeshti ndryshon  paraqitja personale  përmes Photoshop-it, në këtë form  ndikon  kështu në personalitetin e fëmijës.

Pra, përkundër faktit se ne nuk kemi ndonjë akuzë penale, nuk mund të themi se ky lloj abuzimi i fëmijëve në internet nuk ekziston.

Si mund ta parandalojnë prindërit këtë fenomen?

Ajo që unë e kundërshtoi, është një fenomen që kur  hapni një profil në Facebook, Tëitter, Viber, dhe Instagram, prindërve tanë me vetëdije gabojn në drejtim të rregullave që kanë krijuar kompanitë e internetit të moshës së personit. Nga tendenca që fëmijët  e tyre të jenë në trend, ata hapin profilet duke mos ndryshuar identitetin e tyre në lidhje me emrat, mbiemrat dhe fotografitë, por shpesh ndryshojnë të dhënat e tyre lidhur me moshën.

Cilat janë llojet më të zakonshme të abuzimit të fëmijëve në internet?

Format më të zakonshme të abuzimit të fëmijëve në internet janë dërgimi i mesazheve të përmbajtjeve të papërshtatshme në të cilat është njohur dhuna verbale dhe që janë gjithnjë e më të zakonshme tek fëmijët dhe të rinjtë përmes rrjeteve sociale; botimi i fotografive që fyejnë dinjitetin dhe integritetin e fëmijës në grupin e bashkëmoshatarëve, në ç’mënyrë inkurajimi i fyerjes së fëmijës Kjo duket, siç e kemi thënë tashmë, për të modifikuar fotografitë – për shembull duke vën  veshët e gomarit, duke ndryshuar formën e kokës, trupit, etj; Përcjellja e fotografive të bashkëmoshatrëve  në komentin e shokëve të tjerë, gjë që e bën fëmijën të qeshin  dhe tallet, e cila është një formë tjetër e dhunës së bashkëmoshatarëve; Përhapja dhe përdorimi i identitetit të rremë përmes rrjeteve sociale është mjaft i pranishëm në Instagram dhe Facebook dhe përdoret për të arritur komunikim të lehtë me një grup të rrezikshëm fëmijësh. Këta janë fëmijë pa përkujdesje prindërore, fëmijë nga familje të rrezikuara sociale … thjesht fëmijët që janë të etur të theksojnë rëndësinë dhe rëndësinë e tyre në shoqëri, me qëllim që të shmangen një kompleks vlerash më të ulëta që ekzistojnë realisht në to.

A bashkëpunuat në mënyrë preventive me institucionet arsimore, Qendrën për Punë Sociale, mediat në këto çështje?

Me qëllim të  parandalimit të abuzimit të fëmijëve në internet, Drejtoria e Policisë së Leskovcit nëpërmjet Këshillit të Sigurimit të qytetit të Leskovcit dhe këshillat e sigurimit të formuar në territorin e komunave që mbulojmë parandalimin e veprimeve në mënyrë që kur kryejnë arsimimin e fëmijëve të moshës fillore nga klasa V në klasën VIII, Ligjeratat që organizojmë, ne tregojmë së pari në anët e mira të internetit dhe pastaj në ato të këqija. Sidomos fëmijëve u thuhet se si mund të njohin më shpejt mundësinë e abuzimit gjatë qëndrimit të tyre në internet. Ne kemi bashkëpunim të mirë me Qendrën për Punë Sociale, me mediat dhe me Administratën e Shkollës.

Çfarë do të këshillonit të rinjtë që vuajnë nga dhuna dixhitale? Kë duhet të kontaktojnë së pari?

Gjatë takimit të policisë dhe fëmijëve, ne gjithashtu tregojmë mundësinë e kontaktimit të tyre nëse ata përballen me një formë të dhunës digjitale. Përveç Administratës së Policisë, fëmijët dhe prindërit mund të kontaktojnë gjithashtu Qendrën për Punë Sociale, prokurorinë kompetente, dhe më e rëndësishmja, ata gjithashtu mund të kontaktojnë me shkollën se fëmija është duke ndjekur sepse shpenzojnë më shumë kohë në shkollë me mësuesit,arsimtarët, pedagogët, sociologët dhe psikologët.

Çfarë lloj të ardhme na pret kur bëhet fjalë për dhunën digjitale?

Gjëja më e rëndësishme është të zhvillohet ndërgjegjësimi i fëmijëve se ata mund të abuzohen në internet ose në komunikimin e përditshëm në internet. Ajo që është e qartë është se fëmijët gjithnjë e më shumë po përdorin internetin në një moshë më të hershme, e cila është e mirë kur përdoret për të fituar njohuri të reja, edukim, shkëmbim informacioni të dobishëm dhe të ngjashme. Shpresojmë që përgatitja e mirë dhe edukimi i mirë do ta zvogëlojnë abuzimin në minimum.

Është e rëndësishme që fëmijët të njohin dhe të dinë se kur objektet sulmohen, kur të drejtat e tyre abuzohen dhe fuqizohen, si dhe prindërit e tyre, t’i raportojnë të gjitha këto raste tek institucionet kompetente.

Projekti “ Të gjithë duhet të dimë“ është bashkëfinancuar nga buxheti i Republikës së Serbisë – Ministria e Kulturës dhe Informacionit. Pikëpamjet e shprehura në një projekt mediatik të mbështetur nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamj21et e autoritetit që i ka ndarë fondet.