Bojnik Vesti

Jedanaesta izložba priplodnih i simentalskih krava

U toku su završne pripreme oko organizovanja jedanaeste opštinske izložbe priplodnih krava i junica simentalske rase.

Bojnik – Na osnovu evidencije stručne službe Fonda za razvoj poljoprivrede opštine Bojnik, na gorepomenutoj izložbi biće izvedeno ukupno 52 grla u sve izložbene kategorije, i to:
Kategorija krava – 31 grlo,
Kategorija prvotelki – 11 grla,
Kategorija junica – 10 grla
Jedanaesta opštinska izložba priplodnih krava i junica simentalske rase biće održana u utorak, 27. septembra sa početkom u 10 časova na stočnoj pijaci u Bojniku. Izložbi će prisustvovati brojni gosti, sponzori i mediji.